téma měsíce května 2010

Předseda TOP09 - Karel Schwarzenberg odpovídá na dotazy signály.cz

18. 5. 2010 0:07
Rubrika: Rozhovory | Štítky: top09 , z jedné vlny

Lídrům všech politických stran, které mají podle předvolebních průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, poslala redakce komunitního webu signály.cz třináct otázek. Dvanáct dotazů je ve všech případech totožných, jeden se zabývá specifickými hesly jednotlivých partají.

Rozhovory zveřejňujeme po jednom každý den podle toho, kdy nám jednotlivé strany odpověděly. Dnes má slovo Karel Schwarzenberg, který odpověděl za 3 týdny - poslední den, který jsme stanovili jako datum dokdy nám mají předsedové odpovědět. Předcházející rozhovory najdete v rubrice rozhovory.


1. Kdybyste měli vybrat jen jediné celospolečenské téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit, co by to bylo?

Celospolečenské téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit, se tolik neliší od témat pro starší generace. Nejdůležitější je, aby se Česká republika opravdu stala právním státem. Vláda práva musí být prosazena ve všech oblastech. To se týká nejrůznějších problémů, které máme - otřesný nárůst korupce v naší zemi, nesrozumitelnost našich zákonů či toho, že lidé mohou deset let marně vést soudní spory a nedomoci se svého práva.

2. O kterém z bodů vašeho programu si myslíte, že by mohl nejvíce oslovit mladé lidi?

Doufám, že mladé lidi osloví jeden z nejdůležitějších bodů našeho programu, a to je podpora vědy a výzkumu. Rozpoznání problému nedostatečné úrovně na různých vysokých školách.

Co si dnes možná neuvědomují, ale může to ovlivnit jejich budoucnost, je nutnost důkladné reformy našeho zdravotního a důchodového systému. Odkládání reformy může znamenat, že po celý život budou splácet marnotratnost dnešních politiků a dnešní generace. Budeme-li v této zemi pokračovat cestou, kterou Česká republika nastoupila, nesmírně zadlužíme náš stát. Mladí lidé za to budou muset jednou platit.

3. Jakého člověka si představíte pod pojmem „mladý křesťan“ a jakou roli podle vás hraje křesťanství v dnešní společnosti?

Mladý křesťan je člověk, který si uvědomí, že křesťanství je náboženství lásky. Láska je podmíněna svobodou. Pouze ta umožňuje člověku se rozhodnout pro Boha nebo odvrácení od něj. To samozřejmě znamená nesmírnou odpovědnost.

4. Co je třeba udělat, aby zavládla v české politice slušnost? Co by bylo pro Vás důvodem k odchodu z politiky?

Nejdůležitější, a bez toho to možné není, je morální obroda národa. To je myslím klíč pro naši budoucnost.

Je několik důvodů, kdy bych odešel z politiky. Za prvé, když by mi to zdraví už nedovolilo. Za druhé, kdyby bylo jasné, že nejsem schopný oslovit občany, aby si uvědomili, co je v naší zemi nutné.

5. Jedním z vašich hesel je: „Zásady, ne výsady.“ Co konkrétně si pod ním máme představit?

I politická stana musí mít své zásady. V preambuli našeho programu stojí, že vycházíme z  křesťansko-židovského dědictví a dle toho máme jednati. „Ne výsady“ znamená, že bychom některé, dnes nesmyslné, výsady politiků měli odbourat, například příliš velikou imunitu. Někdy se zdá, že od jisté úrovně v politice je jednání zcela nepostižitelné.

6. Jste pro schválení smlouvy s Vatikánem ve stávající podobě?

Smlouva s Vatikánem byla dohodnuta a měla by se co nejdříve schválit. Je možné o tom či onom detailu diskutovat, ale nemělo by velký smysl celou smlouvu otevírat a vrátit se zase k bodu nula. Jsme evropská země a žel nejsme schopni vyjednanou smlouvu s Vatikánem ratifikovat.

7. Kdy podle Vás začíná lidský život? A za jakých podmínek je možné ho ukončit?

Napadla mě jedna anekdota, kterou si dovolím k této otázce říci. V Libanonu seděli pohromadě křesťanský františkán, islámský ímán a starý židovský rabín. Františkán s ímánem vedli rozhovor o tom, kdy začíná lidský život. Františkán trval na svém katolickém stanovisku, které říká, že lidský život začíná početím. Ímán hájil islámské stanovisko, že samostatný lidský život začíná oddělením člověka od matky. Rabín celou dobu mlčel, když se na něj oba obrátili a ptali se ho, jaký on na to má názor, zamyslel se a řekl: když jsou děti z domu a pes chcípl. Přesto si myslím, že pravdu má Františkán.

Každý lidský život končí. Striktně odmítám eutanazii. Život velmi těžce a bolestně nemocného člověka, který už nemá nejmenší naději na uzdravení, by se ale neměl uměle prodlužovat.

8. Jakou podporu na rozdíl od ostatních politických stran nabízíte novomanželům a mladým rodinám?

Rodinné přídavky hodláme nahradit slevou na daních. Dále chceme zrušit porodné jako plošnou dávku, která je vyplácena všem bez ohledu na jejich majetkové poměry. Pokud je mladá rodina ale opravdu v nouzi a pomoc potřebuje, může ji poskytnout přímo obec a dokonce v opravdu tíživé situaci i ve vyšší výši, než tomu bylo doposud.

Naším volebním programem se však nechceme zavděčit té či oné skupině obyvatel. Je postaven zejména na tom, že v kritické situaci se nachází ekonomika celé země a vyřešení tohoto stavu je hlavní cíl, na který se program zaměřuje.

9. Jaká vidíte pozitiva a negativa církevního školství? Podporujete zakládání nových církevních škol?

Církevní školy nesmí být horší, nýbrž mají být lepší než státní školy. Zároveň musí nabízet také možnost vzdělání pro mladého, samostatně myslícího člověka na jasných zásadách.

10. Jak vnímáte postupnou islamizaci Evropy? A jak si představujete evropskou kulturu za 100 let? Křesťanskou, nebo islámskou?

Nevidím nebezpečí v postupné islamizaci Evropy. Poměrně velmi malá část obyvatelstva přistupuje k Islámu. Nebezpečí spočívá v naši vlastní lhostejnosti. Mnozí mladí lidé nemají ani ponětí o tom, co křesťanství je, v čem tkví kořeny naší civilizace, naší kultury. Nikoliv Islám, ale lhostejnost je opravdové nebezpečí.

11. Co rozumíte pod pojmem „občanská společnost“? Co byste poradil mladému člověku, který je znepokojen současným stavem společnosti? Jakým způsobem by se mohl konkrétně podílet na jejím pozitivním rozvoji?

Občanská společnost znamená společnost uvědomělých občanů, kteří starost o věci veřejné nepřenechávají státu, nýbrž sami se podílí na řešení všech možných problémů, ať už jsou z politického, sociálního, hospodářského nebo enviromentálního spektra.

12. Seřaďte následující hodnoty od Vámi nejpreferovanějších po nejméně důležité: láska, lidský život, majetek, mír, naděje, odpovědnost, prosperita, rodina, sociální zázemí, solidarita, tradice, víra, zdraví. Případně přidejte dvě další hodnoty, které jsou pro vás důležité.

Láska, víra, naděje, odpovědnost, lidský život, solidarita, rodina.

Zdraví,sociální zázemí, tradice, prosperita a majetek nejsou jakožto takové hodnoty, nýbrž žádoucí okolnosti.

13. Byla na vaši stranu nebo konkrétně na Vás vytvořena nějaká karikatura, případně vtip, který vás pobavil?

Bohu díky jich bylo dost.

Zobrazeno 5762×

Komentáře

Čáp

Důkaz?

Martin Múčka (Smile)

2Čáp: No to by mě zajímalo, co z yettiho vypadne :D

Zobrazit 42 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio