téma měsíce května 2010

Předseda TOP09 - Karel Schwarzenberg odpovídá na dotazy signály.cz

18. 5. 2010 0:07
Rubrika: Rozhovory | Štítky: top09 , z jedné vlny

Lídrům všech politických stran, které mají podle předvolebních průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, poslala redakce komunitního webu signály.cz třináct otázek. Dvanáct dotazů je ve všech případech totožných, jeden se zabývá specifickými hesly jednotlivých partají.

Rozhovory zveřejňujeme po jednom každý den podle toho, kdy nám jednotlivé strany odpověděly. Dnes má slovo Karel Schwarzenberg, který odpověděl za 3 týdny - poslední den, který jsme stanovili jako datum dokdy nám mají předsedové odpovědět. Předcházející rozhovory najdete v rubrice rozhovory.


1. Kdybyste měli vybrat jen jediné celospolečenské téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit, co by to bylo?

Celospolečenské téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit, se tolik neliší od témat pro starší generace. Nejdůležitější je, aby se Česká republika opravdu stala právním státem. Vláda práva musí být prosazena ve všech oblastech. To se týká nejrůznějších problémů, které máme - otřesný nárůst korupce v naší zemi, nesrozumitelnost našich zákonů či toho, že lidé mohou deset let marně vést soudní spory a nedomoci se svého práva.

2. O kterém z bodů vašeho programu si myslíte, že by mohl nejvíce oslovit mladé lidi?

Doufám, že mladé lidi osloví jeden z nejdůležitějších bodů našeho programu, a to je podpora vědy a výzkumu. Rozpoznání problému nedostatečné úrovně na různých vysokých školách.

Co si dnes možná neuvědomují, ale může to ovlivnit jejich budoucnost, je nutnost důkladné reformy našeho zdravotního a důchodového systému. Odkládání reformy může znamenat, že po celý život budou splácet marnotratnost dnešních politiků a dnešní generace. Budeme-li v této zemi pokračovat cestou, kterou Česká republika nastoupila, nesmírně zadlužíme náš stát. Mladí lidé za to budou muset jednou platit.

3. Jakého člověka si představíte pod pojmem „mladý křesťan“ a jakou roli podle vás hraje křesťanství v dnešní společnosti?

Mladý křesťan je člověk, který si uvědomí, že křesťanství je náboženství lásky. Láska je podmíněna svobodou. Pouze ta umožňuje člověku se rozhodnout pro Boha nebo odvrácení od něj. To samozřejmě znamená nesmírnou odpovědnost.

4. Co je třeba udělat, aby zavládla v české politice slušnost? Co by bylo pro Vás důvodem k odchodu z politiky?

Nejdůležitější, a bez toho to možné není, je morální obroda národa. To je myslím klíč pro naši budoucnost.

Je několik důvodů, kdy bych odešel z politiky. Za prvé, když by mi to zdraví už nedovolilo. Za druhé, kdyby bylo jasné, že nejsem schopný oslovit občany, aby si uvědomili, co je v naší zemi nutné.

5. Jedním z vašich hesel je: „Zásady, ne výsady.“ Co konkrétně si pod ním máme představit?

I politická stana musí mít své zásady. V preambuli našeho programu stojí, že vycházíme z  křesťansko-židovského dědictví a dle toho máme jednati. „Ne výsady“ znamená, že bychom některé, dnes nesmyslné, výsady politiků měli odbourat, například příliš velikou imunitu. Někdy se zdá, že od jisté úrovně v politice je jednání zcela nepostižitelné.

6. Jste pro schválení smlouvy s Vatikánem ve stávající podobě?

Smlouva s Vatikánem byla dohodnuta a měla by se co nejdříve schválit. Je možné o tom či onom detailu diskutovat, ale nemělo by velký smysl celou smlouvu otevírat a vrátit se zase k bodu nula. Jsme evropská země a žel nejsme schopni vyjednanou smlouvu s Vatikánem ratifikovat.

7. Kdy podle Vás začíná lidský život? A za jakých podmínek je možné ho ukončit?

Napadla mě jedna anekdota, kterou si dovolím k této otázce říci. V Libanonu seděli pohromadě křesťanský františkán, islámský ímán a starý židovský rabín. Františkán s ímánem vedli rozhovor o tom, kdy začíná lidský život. Františkán trval na svém katolickém stanovisku, které říká, že lidský život začíná početím. Ímán hájil islámské stanovisko, že samostatný lidský život začíná oddělením člověka od matky. Rabín celou dobu mlčel, když se na něj oba obrátili a ptali se ho, jaký on na to má názor, zamyslel se a řekl: když jsou děti z domu a pes chcípl. Přesto si myslím, že pravdu má Františkán.

Každý lidský život končí. Striktně odmítám eutanazii. Život velmi těžce a bolestně nemocného člověka, který už nemá nejmenší naději na uzdravení, by se ale neměl uměle prodlužovat.

8. Jakou podporu na rozdíl od ostatních politických stran nabízíte novomanželům a mladým rodinám?

Rodinné přídavky hodláme nahradit slevou na daních. Dále chceme zrušit porodné jako plošnou dávku, která je vyplácena všem bez ohledu na jejich majetkové poměry. Pokud je mladá rodina ale opravdu v nouzi a pomoc potřebuje, může ji poskytnout přímo obec a dokonce v opravdu tíživé situaci i ve vyšší výši, než tomu bylo doposud.

Naším volebním programem se však nechceme zavděčit té či oné skupině obyvatel. Je postaven zejména na tom, že v kritické situaci se nachází ekonomika celé země a vyřešení tohoto stavu je hlavní cíl, na který se program zaměřuje.

9. Jaká vidíte pozitiva a negativa církevního školství? Podporujete zakládání nových církevních škol?

Církevní školy nesmí být horší, nýbrž mají být lepší než státní školy. Zároveň musí nabízet také možnost vzdělání pro mladého, samostatně myslícího člověka na jasných zásadách.

10. Jak vnímáte postupnou islamizaci Evropy? A jak si představujete evropskou kulturu za 100 let? Křesťanskou, nebo islámskou?

Nevidím nebezpečí v postupné islamizaci Evropy. Poměrně velmi malá část obyvatelstva přistupuje k Islámu. Nebezpečí spočívá v naši vlastní lhostejnosti. Mnozí mladí lidé nemají ani ponětí o tom, co křesťanství je, v čem tkví kořeny naší civilizace, naší kultury. Nikoliv Islám, ale lhostejnost je opravdové nebezpečí.

11. Co rozumíte pod pojmem „občanská společnost“? Co byste poradil mladému člověku, který je znepokojen současným stavem společnosti? Jakým způsobem by se mohl konkrétně podílet na jejím pozitivním rozvoji?

Občanská společnost znamená společnost uvědomělých občanů, kteří starost o věci veřejné nepřenechávají státu, nýbrž sami se podílí na řešení všech možných problémů, ať už jsou z politického, sociálního, hospodářského nebo enviromentálního spektra.

12. Seřaďte následující hodnoty od Vámi nejpreferovanějších po nejméně důležité: láska, lidský život, majetek, mír, naděje, odpovědnost, prosperita, rodina, sociální zázemí, solidarita, tradice, víra, zdraví. Případně přidejte dvě další hodnoty, které jsou pro vás důležité.

Láska, víra, naděje, odpovědnost, lidský život, solidarita, rodina.

Zdraví,sociální zázemí, tradice, prosperita a majetek nejsou jakožto takové hodnoty, nýbrž žádoucí okolnosti.

13. Byla na vaši stranu nebo konkrétně na Vás vytvořena nějaká karikatura, případně vtip, který vás pobavil?

Bohu díky jich bylo dost.

Zobrazeno 5763×

Komentáře

Gerard

Tuto stranu určitě volit nebudu. Buď postupně zanikne jako mnoho jiných, a nebo bude alternativou pro ODS.

Pavel Husák (yetti)

:-)<br />
<br />
"Nikoliv Islám, ale lhostejnost je opravdové nebezpečí." Naprostý souhlas, v tom se naprosto liší v odpovědi komunisty Filipa. Především vidím problém v tom, že se Evropa vzdává svých kořenů. Ale nikdy není pozdě.

Papo

Pěkné, díky! Že p. Schwarzenberg chodí do kostela rád dosvědčuji..

Pavel Husák (yetti)

Mně se líbí, že věci říká narovinu bez hnědavé mazlavé omáčky. Taky už jsem s ním byl na mši.

Dominik David

ja zatim ne:-( a nebo jsem ho nepotkal :-D

Jimmy

Chodit do kostela...Brr. To říkal svého času i Franta Straka(toho času trenér na volné noze a lídr za KDU v Karlovarském kraji), naštěstí to pak ukotvil tím,že se mu tam dobře přemýšlí ale není žádný fanatik...nebo něco v tom smyslu.

Jimmy

Jinak dávám p.Schwarzenbergovi za pravdu ve věci lhostejnosti- ta jde ovšem na vrub věřících - postoj ke křesťanským hodnotám, symbolům, kultuře, schopnost předávat křesťanskou víru a nabízet společnosti duchovní cestu končí pro většinu prahem kostela. Ještě k islamizaci - jestliže jen malá část k Islámu přestupuje/přistupuje, musí být způsobena rostoucím počtem přistěhovalců a jejich plodností.Tedy rodit a věřit:). (K tomu samozřejmě potřebujeme prorodinnou politiku:)

Inigo

Pan kníže má úroveň.

zirafa

Jimmy: <br />
Ale fuj, nechci, aby mi někdo říkal, že mám rodit proto, abychom to natřeli těm rozpínajícím se muslimům. Dítě má být z lásky a pro lásku a ne nástroj civilizačního boje. <br />
Zastávám názor, že není důležitý počet (veřících, dětí, nevímčehoještě), jako kvalita (výchovy, vzdělání, postojů aspoustydalšího).

Jimmy

zirafa:<br />
Souhlasím - kvalita před kvantitou.Předchozí myšleno z demografického pohledu a závěr s nadsázkou.(Ovšem myslím, že ani muslimové neberou plození dětí jako nástroj civ., nábož. boje. )

zirafa

Fajn, já to několikrát zaslechla jako zcela vážně míněnou věc, jsem na to krapet alergická :)<br />
Pěkný den

Daliluh

Naprosto souhlasím, ve všem mi mluví z duše. Snad jen rodina bych na hodnotovém žebříčku posunul o dost výš...

monísek

hm;) milé překvapení... jen jde o to, jak moc se vzdalují slova od reality...

Nescafe

Je někde k dispozici ta zpráva, co jim byla zaslána? Protože jestli tam třeba bylo uvedeno něco ve smyslu "rozhovor pro signály.cz, komunitní server pro (nejen) mladé křesťany s 20 000 uživateli", tak bych se nedivil, kdyby to bral jako předvolební příležitost oslovit aspoň část těchhle uživatelů a tak své odpovědi napsat tak, aby padly na úrodnou půdu signálníků. Podotýkám, že pana knížete vůbec neznám, nečetl jsem s ním jediný rozhovor ani nesledoval žádnou diskuzi, ale překvapily mě jeho pro-křesťanské názory..

Papo

Nescafé: jestli to nebude tím, že je katolík..

Daliluh

Podobně jako Nečas... Pravicový ateista to dneska nemá lehké, všude ti zatracení katolíci:-).

vojtec

První pořádná odpověď na otázku č. 3. Ovšem s těmi zásadami je to u Topky pro mě jen politická proklamace, skutek utek. Samotné přeběhnutí od KDU či SZ do nové strany je příkladem nezásadovosti.

Papo

vojtec: taky bych nebyl pod šéfem, co stojí za 1,2,3 - zažil jsem si to rok a půl v práci. Člověka to prakticky odrovná :(

Daliluh

Voltec: Představ si voliče, který dlouho volil např. KDU a teď chce volit jinou stranu. Přijde ti to jako nezásadovost? Myslím, že ne. Prostě ten volič změnil názor, nebo se změnila strana, kterou volil. Podobně pokud se politik začne názorově rozcházet se stranou, kterou zastupuje, pak na tom taky nevidím nic špatného.

Daliluh

Oprava: V poslední větě jsem chtěl říct, že nevidím nic špatného na tom, pokud přejde do jiné strany, která prosazuje jemu bližší názory.

P@y@

Souhlas s Vojtecem.<br />
<br />
Re: Nescafe - myslím si, že každý politik vede rozhovor před volbami podle cílové skupiny.

makabrozni-spelunka

je to frajer, i ten paroubek se v jeho spolecnosti stava noblesnejsim, jesi se da takovyhle slovo vubec pouzit v kombinaci s jeho osobou...

HejTi

2nescafe - byly jim zaslány otázky, které tu jsou publikovány plus odstaveček o signály.cz a proč to chceme plus technické informace, dokdy to mají poslat.

Josef Málek

Dobré odpovědi. Knížete bych klidně volil, ale některé ty otázky jsou jen osobní a ostatní spolustraníci je s ním nesdílí. Takže pokud si já mám na Vysočině vybrat mezi Janem Kasalem (KDU) a Ladislavem Jirků (TOP09). Tak je pro mě jasná volba KDU tam totiž křesťanské hodnoty podporuje naprostá většina a ne jen pár jedinců jako je tomu u Topky.

Martin Kyselák (MartinKyselak)

Myslim si, ze team Signalu odvedl co se tyce rozhovoru poradny kus dobre prace. Nevyhnou se tomu, ze pokud uvedou pro koho rozhovor pripravuji (coz je urcite spravne), ze jednotlivi politici mohou nasadit - v tomto pripade - tu spravnou "krestanskou tvar". V rozhovorech nekterych politiku, ktere delal KaTyd pred nekolika mesici, to bylo docela jasne - takova ta "predvolebni zboznost" ;-) <br />
<br />
Mohu-li hodnotit vyber otazek na jednotlive politiky v rozhovorech v KaTydu a na Signalech, pak jednoznacne vedou Signaly.

HelenaH

Díky za ten rozhovor-moc bych chtěla, aby se do parlamentu dostali poslanci KDU ČSL i TOP 09. Třeba tváří v tvář tomu, kde ekonomika, ale i "morální kvalita" naší země jsou, budou umět zapomenout, proč se rozešli. Je potřeba prosazovat dobré a požehnané věci. Pan Paroubek a Filip nám je nezajistí, ale zatím to podle průzkumů vypadá, že v preferencích vedou....

Paul

Vábnička pro voliče.<br />
Popravdě nechápu jak mu ještě někdo může věřit. V minulé vládě zastupoval ultraliberální zelené, najednou se tváří konzervativně. Ve vládě podpořil rozšíření umělých potratů i pro cizinky ze zemí EU a prosazoval i legalizaci homosňatků. Jeho podporu regisrovanému partnerství (rok 2006) snad už ani nemusím zmiňovat. Konzervatismus? Křesťanské hodnoty?

vojtec

Daliluh: Politik by měl být natolik názorově vyzrálý a vědět co chce, že se nepotřebuje vydávat na cesty politického turismu. Když se mu něco ve straně nelíbí, měl by se to snažit primárně změnit uvnitř strany. Jestliže jakýkoli politik opustí jakoukoli stranu, tak v tom vidím dvě možné příčiny:<br />
1) zásadní změna politického názoru, která mi neumožňuje být dál ve straně, z pravičáka se stane levičák, z konzervativce liberál atp. (tedy určitá forma nezásadovosti - názorová)<br />
2) hledání strany, která mi může nabídnout lepší uplatnění, rozuměj koryto, nebo je zajímavější pro mé zájmy, rozuměj peníze kam potřebuji (jiná forma nezásadovosti - morální)<br />
Jiné důvody proč by měl člověk přestoupit do jiné strany mě nenapadají, je to otázka ochoty řešit problém uvnitř strany.

tomik16

Proč jste se stal svobodným zednářem?

tomik16

Nechci touto větou úplně říci, že jsem přesvědčen, že jste byl svobodným Zednářem nebo, že ještě jste. Jen chci mít jasno, koho volíme. Tomáš Nevřela

tomik16

To, že někdo chodí do kostela ještě neznamená všechno!

tomik16

Ostatní církve se také časem oddělovaly od Té prvotní, tj. Katolické( všeobecné), a tak nejsou stoprocentní! Možná, že založení této nové strany přinese nějaké NOVÉ ZDRAVÉ OVOCE, ale to poznáme časem!

JiriSimon

Pane kníže, jak je vám ve vaší již páté straně? <br />
<br />
Jak se stavíte k tomu, že všechny strany, jichž jste byl členem, již zanikly nebo jsou miniaturní?

tondakolik

8. Jakou podporu na rozdíl od ostatních politických stran nabízíte novomanželům a mladým rodinám?<br />
<br />
odpověď na tuto otázku mi potvrdila mé rozhodnutí, že tyhle rozhodně volit nepůjdu - kdo bude rozhodovat o tom, kdo je v nouzi? a kde se ty peníze vezmou, když se s nimi nebude počítat?

Martin Kyselák (MartinKyselak)

<a href="http://www.novinky.cz/domaci/184948-schwarzenberg-cssd-je-jako-povetrna-holka.html" target="_blank">http://www.novinky.cz/domaci/184948-schwarzenberg-cssd-je-jako-povetrna-holka.html</a>

Čáp

Co mi na panu Schwarzenberkovi vadí je právě to, že hlasoval pro registrované partnerství. Navíc navzdory proklamované slušnosti s oblibou užívá slova "černoprdelník" pro označení členů KDU. (Jak se lze dočíst na webu strany se skromným názvem TOP 09, které už má ten svůj "top rok" za sebou).

hans

Pan Schwarzenberk je jistě osobnost, která zvedá trochu úroveň politiky, nicméně mi na něm vadí spousta věcí. <br />
Např. co se týče potratů, tak jsme byl jednou a n jedné jeho bezobsažné přednášce a když zazněl dotaz na potratu, tak kamarádku, která se ho ptala, uplně setřel a teď najednou se snestačím divit....Třeba změnil názor, jako už mnohokrát....<br />
nebo vyzdvihuje odpovědnost, ale jak to mohu věřit člověkovi, který opustí manželku, když těžce onemocní?<br />
Samotný pan Schwarzenberk je ještě lepší částí TOPky, ale ostatní lidé kolem něj, no škoda mluvit.<br />
a co se týče otázky č.13. Tak mohl by si přidělat na nos červenej puntík a byl už uplně jako klaun i desingově (když už se propůjčil jako klaun či mucholapka, chcete-li té Kalouskové partičce).

vasekpetru

To Vojtec: neviděl bych to jednoznačně pro lidovce, protože ti by šli do vlády s každým (beztak aj s komančama) a navíc v čele mají člověka který se soudí s charitou takže kde jsme?? Taková strana nám křesťanům dělá tu nejhroší reklamu a nedivím se, že k lidovcům všichni nevěřící mají takový odpor nebo většina. Juránek do čela:)

hans

vasekpetru: Tak lidovci by do vlády s každejma nešli. Např.: jak se podíleli na sestavování současné ,,nepolitické, úřednické" vlády?<br />
A s komunistama by nešli, přečti si program! To že by s nima šli, když byl předsedou kalousek je smutné, ale taky byl členskou základnou vyštípán z pozice předsedy a v současné situaci, kdy se KDU konečně sjednotila, to je vyloučený.<br />
A co se týče souzení Cyrila Svobody s charitou, tak je dobré si o tom nejprve něco zjistit a pak se pohoršovat. Uvedu vysvětlení od Jiřího Zajíce z paralelní diskuze: Vy bystě měl, jako perspektivní politický analytik přece jen lépe zjištovat fakta.<br />
Tvrzení, že Cyrl Svoboda se "soudil s Charitou" zní sice velmi lákavě pro ty, kteří mu osobně a jeho sraně chtějí ubližovat, ale věcně je to napostý nesmysl. Kdybyste s zabýval tím, oč skutečně šlo, pak to byl spor Cyrila Svobody s mafií právníků, kteří zneužívají tísnivé situace starých lidí, aby na nich vymámili krátce před smrtí závěti, z ic

Pavel Husák (yetti)

Hans: Tak ještě to zopakuji: Kalousek tak v srpnu 2006 zabránil velké koalici, která by taky po společné dohodě gigantů o volebním systému mohla skončit tragicky pro KDU-ČSL. Kalouskovy kroky schválilo vedení KDU-ČSL a až do dnešního dne se tváří jako Kalouskovy oběti. Celkem sranda.

Čáp

Důkaz?

Martin Múčka (Smile)

2Čáp: No to by mě zajímalo, co z yettiho vypadne :D

Zobrazit 42 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio