téma měsíce května 2010

Školství - Věci veřejné

8. 5. 2010 18:43
Rubrika: Školství | Štítky: analýza , VV


Strana uvozuje problematiku školství tím, že kvalitní vzdělání národa je pro celkový rozvoj demokratické společnosti naprosto zásadní. Proto se chce zasadit zejména o zvýšení investic do resortu školství. Aby se tak mohlo stát, chce strana posílit rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 10 mld. Kč (tyto finanční prostředky by byly přesunuty z resortu obrany).

Věci veřejné navrhují zavést nástupní učitelské minimum 20 tisíc korun pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ, čímž by se získalo více mladých učitelů a kvalitnější výuka cizích jazyků.

Stávajícím učitelům by strana chtěla zvýšit platy o 5 tisíc korun, ovšem za podmínky zavedení srovnávacích zkoušek na ZŠ (na konci 5. a 9. ročníku) a státních maturit. Úspěšné složení maturity by pak bylo jistým zvýhodněním při přijímání na vysokou školu.

Zajímavým návrhem, se kterým se nesetkáme u žádné z jiných stran, je požadavek prosazení funkčního období ředitele školy na 5 let. Pak by musel zřizovatel vyhlásit nové výběrové řízení, přičemž jeden ředitel by mohl ve své funkci působit maximálně 3 funkční období.

Věci veřejné prosazují takový typ školného na vysokých školách, které by absolvent platil zpětně, pokud by po absolvování VŠ pobíral vyšší plat než je průměrná mzda. Na technických fakultách by se pak platilo zpětně jen 50 % školného.

Strana ošetřuje i maximální délku studia na vysoké škole. Pokud by student překročil délku studia (od započatého 8. roku studia), platil by školné ihned.

Mělo by být rovněž zajištěno efektivnější čerpání fondů EU pro vědu a výzkum a výzkumná pracoviště přímo na VŠ.

Věci veřejné vyslovují požadavek, aby bylo více prostředků věnováno do boje se šikanou, kyberšikanou, pedofilií, drogami a vandalstvím. Pro tyto účely by například byli školám placeni školní psychologové. Podporovány by pak měly být i nestátní a neziskové organizace, které se věnují sociálně patologickým jevům.

Prostor v programu je věnován i jiným mimoškolním aktivitám, konkrétně nejvíce sportu. Z návrhů v této oblasti zmiňme například podporu obnovy tréninkových středisek mládeže a vzniku dalších sportovních tříd a programů protidrogové prevence. Při správě, údržbě a úklidu sportovišť by pak strana chtěla uplatnit nezaměstnané.

Zobrazeno 1109×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio