téma měsíce května 2010

Školství - ČSSD

8. 5. 2010 18:25
Rubrika: Školství | Štítky: analýza , ČSSD

 


 

 

Ve svém programu se strana věnuje školství v poměrně podrobné sekci nazvané „Vzdělanostní společnost“.

ČSSD zdůrazňuje, že dostupnost všech forem vzdělání, přiměřená individuálním schopnostem, je základním předpokladem využití šance, kterou nabízí globalizace. Nemůžeme si dovolit ztrátu talentů např. ze sociálních důvodů.

Na čem ČSSD rozhodně trvá, tak to je zavedení povinného bezplatného roku předškolní výchovy. Ta totiž připravuje dítě na vstup do školy - poskytuje mu základní návyky a dovednosti, vychovává k disciplíně a životu v kolektivu.

Pro zlepšení celkové kvality školství chce ČSSD zvednout platy učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům (nejčastěji je uváděno, že se má jednat o konkrétní zvýšení o 4 až 9%). Platy by se měly zvýšit celoplošně.

Z dalších návrhů chce strana vytvořit prostor pro lepší výuku angličtiny, dalších cizích jazyků a matematiky.

V programu jsou zmiňovány i státní maturity, a to v tom kontextu, že je bude strana prosazovat jejich zavedení až po důkladné přípravě. Prozatím je tedy odmítá.

ČSSD vypočítává, že dnes má Česká republika již stejně vysokoškoláků jako vyspělé země. Nyní je tedy ještě ale nutno zvýšit kvalitu tohoto studia. Školné, které strana odmítá, ovšem nepovažuje za faktor, který by toto studium zkvalitnil.

Zdroje vysokých škol by pak v budoucnu měly více záviset na výsledcích jejich práce v odborné i pedagogické oblasti.

Předpokladem úspěšného rozvoje kvality výuky a kvalifikace učitelů i žáků je podle ČSSD propojení škol s výzkumnými a vývojovými centry.

Systém financování vědy pak musí být korigován způsobem, který umožní další rozvoj Akademie věd ČR a ostatních veřejných výzkumných institucí. Sociální demokracie se distancuje od současného modelu financování vědy, který podle ní zásadně omezuje činnost Akademie věd ČR

V letošním roce se ČSSD také mnohem více než kdy jindy věnuje otázce sportu. Píše, že si je plně vědoma nezbytnosti zvýšení státní podpory při sportovní výchově dětí ve školách při výběru a výchově sportovních talentů ve sportovních organizacích a při výstavbě sportovišť a zařízení pro využití volného času.

 

Zobrazeno 1202×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio