téma měsíce května 2010

Školství - Strana zelených

8. 5. 2010 18:38
Rubrika: Školství | Štítky: analýza , SZ


Strana zelených požaduje, aby byly vytvářeny podmínky pro takové školy, které nás připraví pro úspěšný a spokojený život v 21. století a přitom budou vstřícné k dětem i rodičům. Vyslovuje proto požadavek navýšení prostředků na školství.

Svět se rychle mění, takže s tím, co se naučí ve škole, člověk celý život nevystačí. Proto Strana zelených usiluje o podporu celoživotního vzdělávání pro lidi středního i staršího věku.

Rozvoj dalšího vzdělávání by se pak měl zaměřit zejména na vzdělávání v cizích jazycích (nejen v angličtině), komunikační a analytické schopnosti, používání internetu a počítačů či podnikatelské dovednosti.

Měla by být rovněž posílena sociální a občanská rovina vzdělávání, které by vedly k mezináboženské toleranci, multikulturní výchově a také k občanské angažovanosti.

Mimořádný význam pak spatřují zelení také ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji a ekologické výchově.

Program Strany zelených se vyjadřuje k problematice, kdy 27 % romských dětí končí ve školách určených pro žáky s lehkým mentálním postižením. S tímto se strana nehodlá smířit a požaduje odstranit všechny formy diskriminace v přístupu ke vzdělání.

Zelení navrhují zvýšení mzdy kvalitního učitele, přičemž uvádějí, že nejde jen o samotné navýšení platu, ale také o podporu v profesním růstu.

Strana zdůrazňuje i podporu sítě venkovských škol, která je důležitá nejen pro vzdělávání, ale i pro život místních lidí a rozvoj venkova.

Jako ostatně všechny strany, i Strana zelených zdůrazňuje podporu středním odborným školám a učilištím. Podporuje také realizaci státní maturity v takovém termínu, který zaručí její bezpečný průběh. Ta by se potom mohla stát vstupenkou na vysokou školu.

Univerzity by měly vytvářet místo pro vědecké bádání a poznání, poskytnout aktivním studentům dobré, užitečné a zajímavé vzdělání. Finanční podporu jednotlivých oborů proto nelze podle zelených odvozovat pouze od jejich materiální náročnosti, protože to by bylo nespravedlivé vůči humanitním oborům.

Strana zelených prosazuje zavedení a následné několikaleté ověření systémové finanční podpory vysokoškolských studentů formou grantů, stipendií, výhodného spoření a půjček.

Bez odstranění sociálních nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání není možné zavést školné, a proto ho v současné době Strana zelených nepodporuje.

Zelení zmiňují rovněž podporu vědě a výzkumu. Především chtějí posilovat spolupráci mezi Akademií věd a vysokými školami. Je potřeba podporovat vzájemnou spolupráci ve výměně vědců a budování společných projektů a pracovišť.

Poměrně velký prostor v programu zelených je věnován i samostatné otázce sportu. Chtějí podporovat investice do dostupnosti regionálních a lokálních veřejných sportovišť všeho druhu. Rovněž jsou přesvědčeni, že státní podporu velkých sportovních akcí v ČR je nutné zvažovat přísně a podle předem daných kritérií, tj. nejen ekonomických, kulturních, ale i environmentálních (k tomu je vedou například negativní zkušenosti s pořádáním mistrovství světa v Liberci).

Zobrazeno 1021×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio