téma měsíce května 2010

Školství - ODS

8. 5. 2010 18:34
Rubrika: Školství | Štítky: analýza , ODS


Rozvoj vzdělávání je jednou z priorit i pro ODS. V úvodu zmiňuje, že s rostoucím vzděláním se zvyšuje možnost uplatnění. Smyslem politiky ODS je vytvořit takové prostředí, ve kterém si občané najdou svou vlastní vzdělávací cestu – a to v jakémkoli věku.

Co strana zmiňuje hned jako první bod, to je posílení výuky jazyků na školách. Například angličtina by měla být povinná nejpozději od 3. třídy základní školy.

ODS rovněž formuluje požadavek, aby byl proces vyrovnání se s minulostí dokončen jejím pravdivým zařazením do školských osnov všech stupňů.

Podobně jako u KDU-ČSL, tak i u ODS by byla maturitní zkouška brána jako kritérium přijetí na vysoké školy – konkrétně by se jednalo o společnou část státní maturity.

V učňovském školství chce ODS podpořit jednotnou závěrečnou zkoušku ve spolupráci se

zaměstnavateli.

Strana je pro zavedení školného na vysokých školách, ale zároveň chce zavést výhodné studijní půjčky, umožňující studovat každému a splatné až po ukončení studia. Navíc by strana zavedla možnost, že pokud půjčku za studenta zaplatí, byť jen částečně, zaměstnavatel, bude pro něj splacení daňově odečitatelné.

Pro vynikající studenty vysokých škol plánuje ODS založit stipendijní fond. Ten by těm nejnadanějším posluchačům pomáhal hradit školné a část životních nákladů na špičkových zahraničních universitách.

ODS chce k podpoře vzdělávání motivovat i zaměstnavatele. Proto jejich příspěvek na studijní spoření dětí jeho zaměstnanců by byl daňově odčitatelným výdajem a osvobozeným

příjmem zaměstnance. Zaměstnavatel by tak mohl výhodně přispívat na spoření na vzdělání dětí svých zaměstnanců.

ODS rovněž zmiňuje, že chce podpořit možnost poskytování předškolního a základního vzdělávání i v malých obcích.

Získání nové kvalifikace by mělo být umožněno získat každému kdykoli během života. Proto chce ODS podpořit rozšíření funkcí odborně zaměřených středních škol jako center celoživotního vzdělávání.

Ve vědě, technologickém vývoji a inovacích se skrývá pravděpodobně největší potenciál dlouhodobého rozvoje a konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Proto se strana chce zaměřit na to, aby finance na výzkum a vývoj šly těm nejlepším institucím a vědcům dle měřítek světových univerzit.

Daňovými nástroji by ODS chtěla dále podpořit motivaci firem a univerzit k vzájemně výhodné spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a zavádění inovací.

Výzkum a vývoj by ale měl být přiblížen i samotným studentům. Proto chce ODS usilovat o to, aby se většina základního výzkumu prováděla na špičkových výzkumných univerzitách

(fakultách) v těsném souladu s výchovou studentů magisterských a především doktorských studijních programů. Statut výzkumných univerzit (fakult) by pak byl založen na dosažených výzkumných výsledcích i na schopnosti získávat prostředky na podporu výzkumu, vývoje a inovací z grantových a projektových zdrojů (včetně zahraničních).

Zobrazeno 1578×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio