téma měsíce května 2010

Školství - KSČM

8. 5. 2010 18:32
Rubrika: Školství | Štítky: analýza , KSČM


Základem koncepce školské politiky KSČM je požadavek zachování veřejného školství financovaného z veřejných zdrojů jako převažujícího základu vzdělávací soustavy na všech stupních. Školství soukromé a církevní by mělo být tolerováno pouze jako doplňkové a mělo by se financovat, až na blíže nespecifikované výjimky, z vlastních zdrojů.

KSČM tak odmítá školné v jakékoliv podobě.

V oblasti předškolního vzdělávání chce strana více podporovat obce v zajištění ekonomicky dostupných jeslí i mateřských škol tak, aby byly vytvořeny podmínky ke 100%  docházce dětí do posledního předškolního ročníku.

Dále chce strana zajistit finančně dostupné stravování ve školních jídelnách, bezplatný pobyt ve školní družině a školních klubech a podporovat finančně dostupné zájmové činnosti při školách. Podporována by měla být rovněž multikulturní výchova, aby byla pěstována schopnost vzájemného soužití různých etnik a výchova proti všem formám diskriminace a intolerance, včetně rasismu a nacionalismu.

KSČM by se rovněž chtěla zasadit o rozvoj učňovského a středního odborného školství. Diskriminace nebo zneužívání učňů jako levné pracovní síly by mělo být postihováno.

Do plánování kapacit, počtů studentů a financování vysokého odborného školství by chtěla strana zapojit odbory a zaměstnavatele.

KSČM se obává likvidace středního zemědělského odborného školství. Chce tomu zabránit a zároveň klást důraz na rozvoj praktického ovládání nových moderních technologií a technik

Pro studenty vysokých škol chce KSČM zajistit prospěchová a sociální stipendia. Řešit by se měl rovněž stav, aby vyplácení příspěvku na ubytování přímo studentům nevedlo k omezování státního příspěvku na koleje a k faktickému zdražování cen kolejí a menz. Počet státem dotovaných kolejí a ubytoven a levných stravovacích kapacit chce výrazně zvýšit.

Strana chce rovněž jednat o zajištění evropského vysokoškolského prostoru, který by uznával na celoevropské úrovni studijní programy a diplomy českých vysokých škol.

I KSČM se ve svém programu věnuje mimoškolní zájmové činnosti, která by měla být co možná nejvíce finančně dostupná. Prostor by se v ní měl věnovat i prevenci kriminality, protidrogové prevenci a příslušné osvětě.

Jako poslední bod zmiňme to, že KSČM chce podporovat výuku v zacházení s informačními technologiemi na všech úrovních vzdělávacího systému, včetně pořádání bezplatných kurzů pro seniory.

Zobrazeno 1109×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio