téma měsíce května 2010

Školství - KDU-ČSL

8. 5. 2010 18:27
Rubrika: Školství | Štítky: analýza , KDU-ČSL


Školství a vůbec všemu se vzděláním spojenému se KDU-ČSL věnuje ve svém programu v sekci nazvané Vzdělání a výchova – klíš k úspěchu.

Pro zvýšení kvality českého školství je podle KDU-ČSL třeba usilovat o reformu pedagogických fakult a také učinit změnu v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a to ve vazbě na kariérní systém. Rovněž by mělo být usilováno o lepší ochranu osobnosti učitele před projevy agresivity.

S využitím dotací z evropských fondů chce KDU-ČSL prosazovat investiční program pro rozšíření kapacit stávajících mateřských škol s předností pro malé obce.

Výchovné působení školy (myšleno především té základní) pokládá KDU-ČSL za nedostatečné. Proto chce usilovat o zavedení předmětu etické výchovy, který by byl součástí standardní nabídky všech základních škol. Rozvíjet by se rovněž měly programy proti šikaně a agresivitě. V tomto ohledu by se měla zvýšit pozornost k chování žáků a rovněž by se měl zvýšit počet školních psychologů. Dále chce strana prosazovat alternativní výchovu pro děti s problémy chování. Rozšířit by se měly i kapacity církevních mateřských a základních škol.

Jako problém vnímá KDU-ČSL to, že klesá zájem žáků o odborné školy, a podniky si pak stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nedostatečnou provázanost s praxí. Proto by měla být podporována spolupráce odborných škol a podniků. Pro zlepšení uplatnění absolventů takových škol by pak měla být ještě zavedena státní závěrečná zkouška po tříletých učebních oborech, garantovaná státem i hospodářskou komorou.

Aby bylo možné posuzovat úroveň maturit, která je teď i velmi různorodá, měla by být podle KDU-ČSL zavedena státní maturita, která by se zároveň stala vstupenkou na vysokou školu (tzn., že na vysoké školy by se měli studenti přijímat na základně výsledků maturitní zkoušky).

Celé terciární vzdělávání pak musí prodělat reformu, která podle KDU-ČSL především obnáší diferenciaci vysokých škol na výzkumné, vzdělávací a profesní. Dále chce, aby výdaje ze státního rozpočtu na veřejné vysoké školy odpovídaly jejich významu a schopnosti konkurence v Evropě.

 

Školné na universitách by se spíše zavádět nemělo, naopak by mělo být rozvíjeno státem podporované spoření a půjčky na studijní účely a mělo by dojít k rozšíření stipendií.

Vědu a výzkum pokládá KDU-ČSL za nezbytný předpoklad duchovního rozvoje společnosti i nutnou podmínku konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Tuto oblast chce podporovat především spoluprácí vysokých škol a Akademie věd ČR na základním i aplikovaném výzkumu. Výrazně zpřehledněny by pak měly být veškeré finanční zdroje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace.

Jako prevenci nezaměstnanosti chce KDU-ČSL usilovat o to, aby bylo pro firmy výhodné nabídnout další vzdělávání a rekvalifikace místo propouštění zaměstnanců.

Program KDU-ČSL se věnuje i mimoškolním činnostem dětí a mládeže. Dotační podpora sdružení a spolků pracujících s dětmi a mládeží by měla být nastavena tak, aby odpovídala skutečnému celospolečenskému významu této činnosti. Dotace do sportu by pak měly být mnohem výrazněji než dosud směrovány na práci s dětmi a mládeží (dosud je jasně preferován vrcholový sport).

Zobrazeno 1278×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio