téma měsíce května 2010

Rodina a rodinná politika - Strana zelených

6. 5. 2010 12:31
Rubrika: Rodina a rodinná politika | Štítky: analýza , SZ


Program Strany zelených začíná konstatováním, že rodinné vztahy procházejí již delší dobu dynamickým vývojem. Formy rodinného soužití jsou mnohem rozmanitější než dříve, a proto mnoho lidí záměrně volí život mimo formalizovaný svazek. Strana se proto domnívá, že je na čase, aby stát na tuto situaci uvážlivě reagoval. Cílem rodinné politiky totiž nemá být vytváření společenského tlaku, který nasměruje lidi do tradičních sociálních rolí. Zelení proto chtějí rodinou politiku, která bude podporovat vytváření dobrého prostředí pro spokojené mezilidské vztahy různých forem, od klasických rodin, přes soužití nesezdaných párů až po registrované partnerství.

Co by mělo být podle Strany zelených hlavní prioritou rodinné politiky, to je slaďování rodiny a práce. Rodina by neměla být překážkou na pracovním trhu a pracovní trh by neměl být překážkou pro rodinu. Měly by být proto podporovány alternativní pracovní režimy (zkrácené úvazky, práce z domova, flexibilní pracovní doba, aj.) pro rodiny s dětmi, rodiny, které se starají se o dlouhodobě nemocné či nemohoucí a podobně.

V oblasti péče o malé děti chce Strana zelených prosazovat obnovování klasických jeslí, ale také podporovat vznik zařízení menšího, rodinnějšího typu, tzv. miniškolky a mikrojesle se státní a obecní finanční podporou. Podporovány by potom měly být i další alternativy, a to například firemní školky nebo mateřská a rodinná centra.

Strana zelených dále pokračuje tím, že zavedení třírychlostní rodičovské dovolené s sebou přineslo řadu problémů, byť principiálně jde o krok správným směrem. Podle strany jde ale o opatření nedosažitelné pro nízkopříjmové skupiny. Zelení proto prosazují reformu současného systému, tak aby umožňoval opravdovou volbu. Lidé s nižšími příjmy by totiž měli mít rovněž možnost zvolit si kratší dobu rodičovské dovolené.

Dále posazují větší flexibilitu, konkrétně možnost měnit rychlostní stupeň rodičovské dovolené v jejím průběhu a možnost střídání rodičů.

Strana chce doplnit mateřskou dovolenou o měsíční otcovskou dovolenou po porodu, která tatínkům opravdu umožní začít s rodičovstvím.

Co je určitým specifikem, tak Strana zelených navrhuje podpořit společný výpočet důchodů

u manželů. Tím chce zajistit především to, aby se vdovy, které strávily velkou část života

péčí o děti, nedostávaly na pokraj chudoby. Výpočet věku odchodu do důchodu na základě počtu vychovaných dětí by se pak podle strany měl vztahovat i na muže.

Program potom klade i důraz na podporu náhradní rodinné péče.

Zelení jsou tak stranou, která zřejmě v největší míře a aktivně prosazuje rovné příležitosti žen a mužů. A to nejen směrem podpory snadného zapojení matky do pracovního procesu, ale i ve smyslu aktivního otcovství, které by bylo nově podpořeno i ze strany státu. Jako jediná ze stran konkrétně zmiňuje, že rodinná politika by se neměla týkat pouze úplných rodin, ale i nesezdaných párů s dětmi a částečně také soužití osob stejného pohlaví.

Zobrazeno 4849×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio