téma měsíce května 2010

Rodina a rodinná politika - TOP09

6. 5. 2010 12:29


TOP 09 je zastáncem možnosti co nejrychlejšího návratu žen k pracovní kariéře po narození dítěte, a proto navrhuje zařadit prokazatelné náklady na služby spojené s hlídáním dětí a domácími pracemi mezi položky odečitatelné ze základu daně. Tato daňová úleva by měla být limitována výší minimální mzdy a dosažením dvanácti let věku dítěte.

Tento krok by zároveň neměl být podle TOP 09 jen podporou rodinám, ale také by měl vést k vytvoření nezanedbatelného množství pracovních míst ve službách.

Prioritou TOP 09 je podle jejích slov podpora rodiny, která na pomoc pouze nečeká. Cílem proto je motivovat rodiče k práci, nikoliv k závislosti na sociálních dávkách.

U všech rodinných dávek, zejména pak u přídavku na dítě a rodičovského příspěvku, by pak měla být zhodnocena efektivnost jejich vyplácení.

TOP 09 proto navrhuje nahradit přídavky na děti vyšší slevou na dani z příjmů včetně zvýšení daňového bonusu. Vedle nezbytného motivačního efektu by tak došlo i k významným administrativním úsporám.

TOP 09 chce dále podporovat alternativní rodinnou péči, zejména pěstounskou péči. Pro děti je totiž výchova v rodině (byť se jedná o rodinu náhradní) vždy lepší variantou, než je pobyt v ústavním zařízení.

TOP 09 tvrdí, že zákonem o sociálních službách, který je účinný od ledna 2007, došlo k opačnému než zamýšlenému efektu a tedy tomu, že se v této oblasti prudce zvyšují výdaje. Je to způsobeno tím, že adresáti dávek v prvním a druhém stupni závislosti nespotřebovávají tyto prostředky na nákup služeb, a tak se zřizovatelé terénních a ambulantních služeb dostávají do existenčních potíží. Strana proto navrhuje zvýšit dotace těmto poskytovatelům. Naopak navrhuje zrušit příspěvek na péči v prvním stupni závislosti a výrazně zpřísnit podmínky pro poskytování příspěvků ve druhém stupni závislosti.

Co dále navrhuje TOP 09, to je upřednostňování rodinné péče o seniory a osoby se zdravotním postižením a odpovědnost nejbližších příbuzných v zajištění péče o tyto osoby. Proto chce zvýhodnit tyto pečujícího obdobným způsobem, jako zvýhodňuje péči o dítě do 12 let.

Strana chce dále dbát na důsledné uplatňování zákonné vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.

Z návrhů strany TOP 09 tedy jako nejdůležitější vyplývá zrušení rodičovského příspěvku a jeho nahrazené daňovými odpočty. Koho by tento systém zřejmě příliš nezvýhodnil, to by byly spíše ty nižší příjmové kategorie. U nich by mohlo být tedy zlepšení rodinné situace spíše problematické.

Zobrazeno 4933×

Komentáře

Jenda Čanda

Mně přijde, že se tu úplně ignoruje ta věta "až do daňového bonusu" v tom programu - znamená to, že kdo platí daní málo, ale platí, ten nepřijde o nic, protože v případě že jsou daňové slevy za děti větší než daně samotné (což se může stát u lidí s nízkými příjmy a tedy daněmi), bude prostě ještě stát v rámci daňového systému připlácet. <br />
Prostě místo aby dostávali peníze na děti všichni chudí, budou je dostávat zaměstnaní chudí a nezaměstnaní chudí ochotní vykonávat veřejně prospěšné práce. Celé je to prostě systém na to, aby se nedalo žít jenom ze sociálních dávek a černé práce - poctivý se nemá čeho bát, protože všechny peníze dostane v rámci daňového systému nebo peněz za VPP.

Jenda Čanda

dominikdavid: No rodiny s příjmem 50 tisíc se to nejspíš nedotkne vůbec, protože už dnes by snad žádné dávky pobírat neměla a poté taky nebude; akorát by teda nejspíš už nedosáhla na jednorázové porodné, které doteď pobírá každý, i když má čtyři auta a dvě vily. <br />
Rodina s příjmem patnácti tisíc (pokud tedy alespoň jeden z rodičů pracuje a těch patnáct tisíc tedy není tvořeno jen dávkami) taky dozná jen změny administrativní, protože bude holt místo přídavků na děti dostávat daňový bonus, tedy o to vyšší plat.<br />
V zásadě se plošné změny týkají spíš jen trochu lidí mezi tím, tj. dost chudých na to, aby teď ještě pobírali dávky, ale dost bohatých na to, aby se jim daly trochu (10%)snížit.Netýká se mateřské.<br />
Další body programu se pak týkají speciálních případů, třeba že když se matka vrátí do zaměstnání a najme si au-pairku, že si může peníze který jí platí dát do nákladů a tudíž z nich nemusí platit daň z příjmu... Stává se nám všem běžně, že :-)

Zobrazit 21 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio