téma měsíce května 2010

Rodina a rodinná politika - KDU-ČSL

6. 5. 2010 12:17


KDU-ČSL je dlouhodobě známa tím, že rodinou politiku pokládá za jeden ze základních pilířů své koncepce.

Ve svém letošním programu strana zmiňuje, že Česká republika patří v evropském i celosvětovém měřítku k zemím s nejnižší porodností, a tím i k zemím s vysokým rizikem pro budoucí vývoj veřejných financí. Proto je podle KDU-ČSL třeba uskutečnit kroky k nápravě tohoto stavu.

Klíčem k tomu má být sociálně spravedlivá a vyvážená rodinná politika. Strana tedy již na vod formuluje obecný požadavek, aby navrhované zákony a opatření státní správy a samosprávy byly povinně posuzovány z hlediska jejich vlivu na rodiny.

Aby bylo podpořeno sladění rodinného života a profesní kariéry, chce strana nabídnout např. daňové zvýhodnění při zaměstnání rodičů dětí do 6 let na zkrácený úvazek. V tomto ohledu je pak KDU-ČSL i pro vznik firemních miniškolek a vzájemnou rodičovskou výpomoc.

KDU-ČSL se dále zavazuje k podpoře služeb zaměřených na odbornou pomoc rodinám, jmenovitě mateřských a komunitních center, center pro rodiny nebo manželských a rodinných poradenstvích.

Skončit chce strana s administrativními a soudními průtahy, které prodlužují cestu k náhradnímu rodičovství.

Jako jediná ze stran také navrhuje zřízení ministerstva pro rodinu.

Strana ve svém volebním programu vyčísluje, že řádné vychování dítěte znamená investici asi 1,5 milionu Kč. Co je podle KDU-ČSL současným znevýhodněním rodin, tak to je to, že stát nespravedlivě zdaňuje i tu část příjmů, které rodiny investují do dětí. Ke stávající slevě na dani z příjmu tak strana navrhuje ještě novou slevu na každé dítě.

Lidovci podporují i znovuzavedení společného zdanění manželů a novomanželské půjčky se státní podporou. Odpovědnost rodičů za výchovu dětí a odpovědnost dětí za zabezpečení rodičů v době stáří by měly jít ruku v ruce. Proto strana navrhuje zavedení přímého převodu části pojistného odváděného do průběžného systému důchodového pojištění od každého poplatníka jeho vlastním rodičům.

KDU-ČSL tedy navrhuje poměrně komplexní řešení ve formě podpory nejen přímé finanční pomoci, ale i nepřímé podpory organizacím, které svou činností přispívají k lepším podmínkám pro plnohodnotný rodinný život. Nepřichází s žádnými zásadními změnami, ale více se zaměřuje na výhody pro rodiny v závislosti na počtu dětí. Na tom by pak v budoucnu měla být závislá i výše důchodu a sociálního pojištění.

Zobrazeno 3878×

Komentáře

stugent

Ona je ta podpora rodin trochu dvojsečná zbraň. Je sice hezké podporovat porodnost, ale je nutné podporovat ji šikovně! Stávající situace nahrává především sociálně a společensky vyčleněným skupinám, kde tato podpora funguje jako přilepšení k sociálním dávkám. Pokud to bude tímto způsobem dál pokračovat, povede to k rozkladu celého sociálního systému v České republice! Společné zdanění je sice dobrá věc, ale jak je napsáno v článku: "Nepřichází s žádnými zásadními změnami". A vůbec mám dojem, že navzdory klesajícím preferencím zůstává KDU-ČSL poměrně v klidu. Předpokládám, že se do sněmovny letos ještě dostanou, ale už to bude s odřenýma ušima.

Johny

Myslím, že ministerstvo pro rodinu je docela zásadní :)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio