téma měsíce května 2010

Předseda KSČM - Vojtěch Filip odpovídá na dotazy signály.cz

15. 5. 2010 1:28
Rubrika: Rozhovory | Štítky: KSČM , z jedné vlny

 

Lídrům všech politických stran, které mají podle předvolebních průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, poslala redakce komunitního webu signály.cz třináct otázek. Dvanáct dotazů je ve všech případech totožných, jeden se zabývá specifickými hesly jednotlivých partají.

Rozhovory zveřejňujeme po jednom každý den podle toho, kdy nám jednotlivé strany odpověděly. Dnes má slovo Vojtěch Filip, který odpověděl za 4 dny. Předcházející rozhovory najdete v rubrice rozhovory. 

1. Kdybyste měl vybrat jen jediné celospolečenské téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit, co by to bylo?

VF: Mladí lidé by měli jít volit především proto, že přece nerezignují na své právo. Navíc svou volbou mohou pomoci zabránit likvidaci solidarity ve společnosti. Pokud by totiž k takové situaci došlo, zmizí veškeré hodnoty a nastoupí pouze trh i do mezilidských vztahů.

Pak už vyhrávají jenom tvrdé lokty. Solidarita není jenom o sociálních dávkách, jak se snaží vsugerovat pravice, ale třeba o tom, že mladí pomáhají starším a naopak.

2. O kterém z bodů vašeho programu si myslíte, že by mohl nejvíce oslovit mladé lidi?

VF: Především komplexní program podpory mladých rodin s dětmi. Vím, že mladé dnes trápí například otázka bydlení. Prosazujeme proto výstavbu startovacích bytů. A také právo na první zaměstnání, které dává člověku šanci.

3. Jakého člověka si představíte pod pojmem „mladý křesťan“ a jakou roli podle vás hraje křesťanství v dnešní společnosti?

VF: Mladý křesťan je podle mne člověkem, který se řídí jakýmisi pravidly i ve svém životě. Ač jsem ateista, plně víru respektuji.

Nevidím ostatně žádný rozpor mezi tím být levicovým a zároveň být křesťanem. Pokud jde o roli křesťanství, bohužel, mnohdy to velmi pozitivní, jako jsou hodnoty nebo třeba charitativní činnost, zastírají tahanice o majetek.

4. Co je třeba udělat, aby zavládla v české politice slušnost? Co by bylo pro Vás důvodem k odchodu z politiky?

VF: Aby zavládla slušnost, musí především z politiky zmizet ti, kteří nemají žádné zásady a program, ti, které zajímá jen a výhradně kšeft a moc. Ideová vyprázdněnost velkých politických stran ničí českou politiku.

Pokud jde o mne, z politiky bych odešel patrně pokud by mne k tomu vedly nějaké osobní důvody.

5. Jedním z vašich hesel je: „S lidmi pro lidi.“ Co konkrétně si pod ním máme představit?

VF: Především to, že nejsme političtí panáci z Toskánska nebo hotelu Kempinski, ale že jsme jedněmi z našich občanů, prostě lidé. Že naši politiku děláme pro nejširší vrstvy lidí.

Mnohokrát jsme prokázali, že jejich zájmy skutečně hájíme, a nebojíme se toho, ačkoliv jsme byli „biti“ od ostatních stran. Jasně tím ukazujeme rozdíl mezí tím, co je populismus, a být s lidmi pro lidi.

6. Jste pro schválení smlouvy s Vatikánem ve stávající podobě?

VF: Smlouva není vyvážená, jak ve vztahu k České republice, tak k ostatním církvím působícím u nás, proto si myslím, že smlouva si žádá přepracování. Ostatně, na stolec sv. Petra usedl nový papež. Situace se změnila i u nás, a nový arcibiskup má právo se tím znovu zabývat.


7. Kdy podle Vás začíná lidský život? A za jakých podmínek je možné ho ukončit?

VF: Toto je velmi citlivé téma. Myslím, že je zbytečné určovat nějaké „termíny“, od kdy život začíná. Zastávám názor, že současná právní úprava umělého přerušení těhotenství je postačující normou. Nakonec jsem rád, že každoročně klesá počet takových rozhodnutí, nemám v úmyslu omezovat práva žen-matek. Měli bychom se spíše soustředit na to, vytvářet těhotným ženám takové podmínky, aby se k interrupci nemusely, pokud to není nutné ze zdravotního hlediska, uchylovat. Vždy, když slyším odpůrce umělého přerušení těhotenství, vzpomenu si na knihu lékařky Valji Stýblové „Mne soudila noc“ vydanou v roce 1957. Právě tato kniha byla jedním z motivů pro povolení interrupcí v ČSR.

8. Jakou podporu na rozdíl od ostatních politických stran nabízíte novomanželům a mladým rodinám?

VF: Z části budu opakovat shora uvedené. Chceme zejména mladým lidem vytvořit podmínky pro start do života. Proto navrhujeme zavést právo na první zaměstnání, aby absolventi škol mohli získat potřebnou praxi a nebyli znevýhodněni při dalších výběrových řízeních, dále daňové zvýhodnění pro podnikatele přijímající absolventy. Navrhujeme pak státem dotované půjčky pro mladé rodiny na bydlení, podporu výstavby družstevních bytů, rodičovský příspěvek ve výši 14 000 Kč nejméně do tří let věku dítěte a podporu služeb pro rodiny, děti a mládež.

9. Jaká vidíte pozitiva a negativa církevního školství? Podporujete zakládání nových církevních škol?

VF: Nemyslím, že potřebují takové školy zvláštní podporu, již jejich existence ukazuje, že jejich vzniku nic nebrání. Tedy, že doplňují pomyslný koláč nabídky různých typů škol. A samozřejmě umožňují těm, kterým je víra blízká, studovat na takovém typu škol. Za negativní bych považoval, kdyby se církevní školy příliš uzavíraly okolnímu světu nebo by jejich výuka byla příliš fundamentální.

10. Jak vnímáte postupnou islamizaci Evropy? A jak si představujete evropskou kulturu za 100 let? Křesťanskou, nebo islámskou?

VF: Myslím, že se z tohoto problému často dělá strašák, kterým mávají v rukou pravicoví extrémisté. Nemyslím si, že se naplní nějaké katastrofické scénáře a za sto let bude Evropa jednolitá. Vždy byla pestrá a takovou podle mne i zůstane.

11. Co rozumíte pod pojmem „občanská společnost“? Co byste poradil mladému člověku, který je znepokojen současným stavem společnosti? Jakým způsobem by se mohl konkrétně podílet na jejím pozitivním rozvoji?

VF: Pod pojmem občanská společnost si představuji spontánní aktivity lidí sahající od amatérských sportovních klubů po kulturní soubory nebo třeba aktivity v obcích a městech. Odmítám ovšem politizaci tohoto pojmu, kdy někteří účelově operují občanskou společností, zaštiťují se jí. A jestli chce mladý člověk něco změnit k pozitivnímu, doporučím jediné. Nebýt lhostejný. A do veřejného života se zapojit. I třeba vstupem do některé politické strany.

12. Seřaďte následující hodnoty od Vámi nejpreferovanější po nejméně důležitou: láska, lidský život, majetek, mír, naděje, odpovědnost, prosperita, rodina, sociální zázemí, solidarita, tradice, víra, zdraví. Případně přidejte dvě další hodnoty, které jsou pro vás důležité.

VF: Lidský život, zdraví, mír, rodina, odpovědnost, láska, solidarita, sociální zázemí, tradice, naděje, víra, prosperita, majetek.

13. Byla na vaši stranu nebo konkrétně na Vás vytvořena nějaká karikatura, případně vtip, který vás pobavil?

VF: S velkou nadsázkou jsem vzal nepravý profil Vojtěcha Filipa na Facebooku. Jeho autorovi se dokonce podařilo zmást některé členy strany, kteří se domnívali, že příspěvky jsou opravdu mé. Ti, kteří mne znají, ale poznali, že nejde o mé dílo, když jsem tam prý chválil Plzeň místo Budvaru. To nemohlo mít šanci. Dementoval jsem to v tisku a nijak víc jsem to neřešil.

 

Zobrazeno 4440×

Komentáře

Čáp

Nescafé:<br />
Problém s Husem je v tom, že "všichni vědí" že byl odsouzen a upálen za morální kritiku církve. Ve skutečnosti byl odsouzen za kacířství tzn. za šíření teologických bludů - hlásání lží a výmyslů o Bohu. Tomu dnes nerozumíme, ale tehdy to bylo běžné (z důvodu tehdejšího upřednostňování věčného života nad životem časným - nepravdivým učením byl uveden v nebezpečí věčný život mnohých, pokud by mu uvěřili). O morální obrodu církve se třeba o 150 let dříve snažil František z Assisi, který však svoje učení neposkvrnil pošlapáním církevní tradice a autority.<br />
Zajímavá kniha k této tématice, která se zabývá procesně právním rozborem celé kauzy je Kejřův "Husův proces". Nedávno Benedikt XVI. uznal Husa za velkého reformátora.<br />
U otázky 10 se bavíme o postupné islamizaci a kultuře za sto let. Souhlasím s tím, že pokud bude mít Evropa zodpovědnou přistěhovaleckou politiku, dost možná to nebude muset řešit.

Pavel Husák (yetti)

Byť já reagoval na to rychlé a prázdné odsouzení Yettim, které z křesťanského pohledu je špatné.


Správě je to pro příště takto: "které je dle pohledu jednoho až několika křesťanů špatné".

Zobrazit 25 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio