téma měsíce května 2010

Předseda KDU-ČSL - Cyril Svoboda odpovídá na dotazy signály.cz

16. 5. 2010 0:00
Rubrika: Rozhovory | Štítky: KDU-ČSL , z jedné vlny

 

Lídrům všech politických stran, které mají podle předvolebních průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, poslala redakce komunitního webu signály.cz třináct otázek. Dvanáct dotazů je ve všech případech totožných, jeden se zabývá specifickými hesly jednotlivých partají.

Rozhovory zveřejňujeme po jednom každý den podle toho, kdy nám jednotlivé strany odpověděly. Dnes má slovo Cyril Svoboda, který odpověděl za 4 dny. Předcházející rozhovory najdete v rubrice rozhovory.

 


1. Kdybyste měl vybrat jen jediné celospolečenské téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit, co by to bylo?

Vybírám téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit – tedy ne téma nejvážnější či nejdůležitější. Mladí lidé by měli jít volit, aby zabránili bankrotu naší společnosti. Většina stran řeší pouze bankrot finanční, KDU-ČSL je prozíravější a vidí dále. Upozorňuje také na nutnost zabránit mnohem nebezpečnějšímu bankrotu demografickému a nabízí zmírnění toho nebezpečí.

2. O kterém z bodů vašeho programu si myslíte, že by mohl nejvíce oslovit mladé lidi?

Spravedlnost a vyváženost našeho programu. Chceme zdanit hazard a za tyto peníze pomoci rodinám s dětmi, u ostatních stran je to naopak. Navrhujeme konkrétní body proti korupci, jiné strany o boji proti korupci hovoří, ale jejich hlasování tomu neodpovídá.

3. Jakého člověka si představíte pod pojmem „mladý křesťan“ a jakou roli podle vás hraje křesťanství v dnešní společnosti?

Jako první mi přišel na mysl David Macek, který se vzdal postu místopředsedy naší strany, aby se mohl naplno věnovat své rodině. Křesťanství bude hrát stále větší úlohu, protože příčiny většiny našich krizí jsou ve skutečnosti krizemi hodnot a krizemi chování. Klesá počet tabulkových křesťanů, ale roste počet těch opravdových a zapálených.

4. Co je třeba udělat, aby zavládla v české politice slušnost? Co by bylo pro Vás důvodem k odchodu z politiky?

Slušnost je bohužel u nás synonymem neschopnosti. Máme tendenci považovat za schopného toho, kdo má silnější hlas, ostré lokty a formuluje věty, za které by zasloužil pár facek. Pokud chceme slušnost v politice, musíme volit lidi slušné, ale také schopné. Z KDU-ČSL odešli členové všehoschopní, schopní a slušní zůstali.

5. Jedním z vašich hesel je: „KDU-ČSL – to lepší v nás.“ Co konkrétně si pod ním máme představit?

KDU-ČSL věří, že osudy lidí na tomto světě lze uspořádat spravedlivěji. Jsme vedeni tím lepším v nás, abychom přesáhli svůj osobní prospěch a vnímali potřeby blízkých. Přes bolestná zklamání nepřestáváme věřit, že to lepší v nás je budoucností společnosti. Oslovujeme slušnost a lidskou solidaritu v lidech. Ústřední motiv „to lepší v nás“ je podpisem KDU-ČSL, společným motivem tam, kde bývala Klidná síla. Smysl Klidné síly stále platí, ona je tím lepším, co chceme nabídnout.

6. Jste pro schválení smlouvy s Vatikánem ve stávající podobě?

Ano, jako ministr zahraničních věcí jsem se o ratifikaci smlouvy s Vatikánem velmi zasazoval. Bylo pro mne hořkých zklamáním, že se proti postavily nejenom ČSSD a KSČM, ale i ODS.7. Kdy podle Vás začíná lidský život? A za jakých podmínek je možné ho ukončit?

Nikdo neví, kdy lidský život začíná. To je důvodem i pro nevěřícího, aby lidský život chránil od samého počátku. Jako právník vidím paradox v našem právním řádu, že nenarozené dítě má právo dědit, ale ne právo se narodit.

Žádný člověk nemá právo ukončit lidský život. V novém volebním období očekávám snahy o legalizaci eutanazie ze strany ODS i ČSSD. V tomto ohledu se tyto strany neliší. Dlouhodobým propagátorem eutanazie je poslanec ODS Boris Šťastný a David Rath z ČSSD, který chce eutanazií zlepšit lékařskou péči. Čím více bude mít KDU-ČSL poslanců, tím hlasitěji bude z naší strany znít odpor proti eutanazii.

8. Jakou podporu na rozdíl od ostatních politických stran nabízíte novomanželům a mladým rodinám?

Podpoříme aktivity vedoucí k většímu sladění rodinné a profesní kariéry. Např. daňovým zvýhodněním podpoříme zaměstnávání rodičů dětí do 6 let na zkrácený úvazek. Jsme pro vznik firemních miniškolek i vzájemnou rodičovskou výpomoc. Navrhneme právní úpravu, která umožní ženám donosit dítě i v obtížných sociálních nebo rodinných podmínkách tak, aby takové dítě mohlo rychle a plynule přejít do náhradní rodiny. Musí skončit administrativní a soudní průtahy prodlužující cestu k náhradnímu rodičovství.

Obnovíme princip společného zdanění manželů, protože rodinu považujeme za jeden ekonomický celek. Zavedeme další slevu na dani z příjmu fyzických osob – 5 000 Kč na první dítě, 10 000 Kč na druhé dítě, 20 000 Kč na třetí, 30 000 Kč na čtvrté a každé další dítě. Výpadek daňových příjmů státního rozpočtu budeme kompenzovat mírným snížením slevy na poplatníka. Rovněž chceme zavést novomanželské půjčky se státní podporou na nutné investice mladých rodin.

9. Jaká vidíte pozitiva a negativa církevního školství? Podporujete zakládání nových církevních škol?

Moji synové studovali na církevním gymnáziu. Byli jsme s ním velmi spokojeni. KDU-ČSL dlouhodobě bojuje proti dotační diskriminaci církevních škol. Církevní školy jsou úspěšné, vydobyly si dobré jméno a pro naši společnost by bylo žádoucí, aby jejich počet vzrostl.

10. Jak vnímáte postupnou islamizaci Evropy? A jak si představujete evropskou kulturu za 100 let? Křesťanskou, nebo islámskou?

Nepropadám panice, větším nebezpečím je relativizace hodnot. To však neznamená, že evropská imigrační politika nemá mít jasná pravidla. Evropa má být připravena přijímat imigranty, ale jenom takové, kteří chtějí žít s námi ve společné Evropě, respektovat naše hodnoty a pravidla a zapojit se do společného díla.

11. Co rozumíte pod pojmem „občanská společnost“? Co byste poradil mladému člověku, který je znepokojen současným stavem společnosti? Jakým způsobem by se mohl konkrétně podílet na jejím pozitivním rozvoji?

Mladému člověku bych poradil, ať vstoupí do KDU-ČSL. Naše strana si mladých lidí váží, dává jim šanci měnit věci k lepšímu a umožňuje jim se přímo zapojit do komunální a celostátní politiky.

12. Seřaďte následující hodnoty od Vámi nejpreferovanější po nejméně důležitou: láska, lidský život, majetek, mír, naděje, odpovědnost, prosperita, rodina, sociální zázemí, solidarita, tradice, víra, zdraví. Případně přidejte dvě další hodnoty, které jsou pro vás důležité.

Láska, Víra, Naděje, Mír = Lidský život, Rodina, Solidarita = Odpovědnost = Sociální zázemí, Zdraví, Tradice, Prosperita, Majetek

13. Byla na vaši stranu nebo konkrétně na Vás vytvořena nějaká karikatura, případně vtip, který vás pobavil?

Bohužel neznám. Byl bych ale rád, kdyby mi čtenáři signálů.cz nějaký vtip o mně poslali.

 

Zobrazeno 4473×

Komentáře

Gerard

ještě nejsem stoprocentně rozhodnutý, ale asi KDU volit budu. Velice si vážím pana Juránka a pana Rychovského. snad se do sněmovny dostanou.<br />
Program TOP se mi zdá být hodně vzdálen od KDU. Přinejlepším je dobrá konkurence ODS, tak jako by KDU mohla být alternativou ČSSD

Pavel Husák (yetti)

"Z KDU-ČSL odešli členové všehoschopní, schopní a slušní zůstali."<br />
Nemám si to brát osobně, že ne :-D

Pavel Husák (yetti)

Ať je jak chce, děkuji za přípravu tohoto článku.

Papo

vtip (staršího data, uvidíme, jak bude po volbách): Jaký je rozdíl mezi KDU-ČSL a homosexuály? 1%.

ViZ

nejsem rád, že pan C. Svoboda vede tuto stranu. Ale jsou zde jiní kvalitní lidé: Šojdrová, Juránek, Luxová, Carbol, ...

Vianney

ViZ: No jo, co můžem dělat...

Inigo

Též doufám, že se brzy změní vedení KDU. Fandím Juránkovi, aby tam vnesl nový vítr. Svoboda je hrobař.

Petr Coufalík (coufpe)

"Nikdo neví, kdy lidský život začíná."<br />
<br />
Někdo by se přece jen našel ;-)

aver

Tato věta mě také zarazila. Např. Miloš Zeman ví, že život začíná početím.

rtep

Pana Svobody si vážím, ale myslím, že celá KDU dobře ví, že on se po příštím sjezdu předsedou nestane. Souhlasím s ViZ s kandidáty a přidávám Davida Macka :)<br />
Ještě že u KDU stranu nedělá jen předseda...

Pavel Husák (yetti)

Dobrý den je, když Tě Cyrile nepotkám. :-)<br />
"Z KDU-ČSL odešli členové všehoschopní, schopní a slušní zůstali." Tato jeho věta hovoří za mnohé!<br />
<br />
Znám hromadu lidí z obecní zastupitelstev, co nedávno vystoupili z KDU. Jsou to lidé slušní a schopní a mnoho z nich vstoupilo do TOP 09. No a co má být?!? Ale ještě jedna věc. Mnoho z těchto lidí (za všechny se nemohu zaručit) by nikdy o lidovcích neřeklo, že jsou všehoschopní. To je nechutná paušalizace v rámci negativní kampaně. <br />
<br />
Hodně trapné. :-)

Pavel Husák (yetti)

rtep: Svoboda, Macek a Juránek jsou hrobaři jak se patří. :-)

rtep

Yetty jsem opravdu rád, jak na signálech propaguješ TOP, protože si mladí voliči mohou alespoňu udělat představu o inteligenci mladých členu TOP09

rtep

MartinKyselak: proč ne?

Inigo

Věřím, že Moraváci dokáži Pražákům ukázat, jak na to. Tedy ne např. stejcovsky ala Kasal nebo ogarsky ala Čunek.

Inigo

Proč vlastně lidovci vznikli a mají-li smysl dnes. Jestli ano, proč se o tom tak málo mluví. Kolika lidovcům (topákům a dalším) jde o společné dobro a kolika o kariéru nebo trafiku. Zkusme se ptát po osobnostech, po jejich ovoci.

Pavel Husák (yetti)

rtep: Proč ten osobní útok?<br />
<br />
PS: Mnoho členů a voličů je inteligentnějších než já <br />
<br />
yetti, nikoliv yetty ;-)

rtep

YETTI: to není osobní, jen ukazuji na trend :) Nazvat Juránka a Macka hrobařem mě hrubě uráží.

Martin Kyselák (MartinKyselak)

rtep: Macek - to byla reakce na Yettiho hrobare, mel jsem to lepe oznacit.

Filip Landa

Ad coupfe: "Nikdo neví, kdy lidský život začíná." <br />
Miloš Zeman to taky neví, jen tuší. S C.Svobodou souhlasím. Mimochodem, každej medik Ti řekne, že plus mínus 5 minut to lze fakt těžko určit.. Jak můžeš ty vědět, kdy Bůh vkládá duši? <br />
Ano, potrat je vražda. Ale principielně Svoboda odpovídá správně.

Pavel Husák (yetti)

rtep: Jejda, nechtěl jsem Tě urazit. Neukazuješ na trend, je to osobní.

Vašíček

Já teda juránka s mackem hodnotím velice pozitivně, myslím si, že zejména macek je vzhledem ke svému věku potenciálním předsedou KDU a i tím, kdo by ji mohl posunout na vyšší úroveň. Ještě předtím ale podle mě nastane čas juránka, podle mě dobrého člověka a politika. <br />
Co se týče C.Svobody:neznám ho, nemůžu hodnotit, jakým je člověkem. Bezesporu je to dobrý diplomat, ale nevím, jestli zrovna on ideálně prezentuje lidovou stranu. Nezdá se mi jako pravý lídr. Ale jak kdosi psal - KDU je stranou 40tisíc slušných a poctivých lidí, takže z hlediska ideového není zase tak podstatné, kdo stranu vede. Jak jsem už psal- postoje strany jsou do velké míry vytvářeny postoji členské základny

Pavel Husák (yetti)

Díky za názor, Vašku. :-) Zdravím Tě.

Můrinka

Uuuuufff, tak já jsem tedy opravdu zklamaná z odpovědí pana Svobody... Přijde mi to jako opravdu hloupá propagace, všechny jeho odpovědi jsou jako z předvolební kampaně... Ve většině z nich se vyskytuje podtón, že my děláme všechno správně a ostatní, které je samozřejmě potřebné shodit, to dělají špatně... Opravdu hloupé... Četla jsem před tímto odpovědi pana Schwarzenberga a přišly mi tedy daleko inteligentnější a duchaplnější... Hodně, hodně váhám, jestli budu KDU-ČSL volit... Jestli ano, tak kvůli p. Šojdrové a p. Juránkovi, určitě ne, kvůli p. Svobodovi, ten doufám, jako předseda brzy skončí...

miku-las

Odpovědi pana Svobody mě zklamaly, ale jak se píše výše. Jsou tam jiní, kteří za ten hlas stojí.

virus

Politici jsou jen lidé. V každé straně se najdou ti, kteří nám sednou, i ti, kteří nikoliv. Myslím, že je docela českou tradicí hledat na všech, co udělali špatně, a ne to, co udělali dobře. O "politiku v Praze" se příliš nezajímám (jen občas sleduji, co se děje v televizi, ale to není zase tak objektivní, řekl bych), ale pokud můžu něco říct ke KDU-ČSL, tak na regionální a krajské úrovni je to strana, která se stará. Stará se o lidi, jejich potřeby, zájmy.. Mrzí mě, kolik křesťanů ve volbách zapomíná, co pro ně KDU-ČSL udělala (dotace na stavby kostelů, sociálních zařízení, snaha o smlouvu s Vatikánem, důraz na rodinné hodnoty apod.). Není to žádná propaganda, prostě to berte jako můj názor.

jesesek

Upřímně řečeno, dost jsem se obávala, co tady pan Svoboda odpověděl, když jsem si přečetla reakce některých z Vás (že Vladi? =))..<br />
Ale opak je pravdou, jeho odpovědi byly opravdu zajímavé a nemohu než souhlasit.. s větou, že nevíme, kdy začíná lidský život.. noo nebudeme slovíčkařit, že jo..? To přenechejme novinářům bulváru.<br />
Jestli jsem si kdy některého politika vážila, pak to byl Jiří Čunek.. Jestli si některého člověka vážím teď, pak je to Stanislav Juránek. O Davidovi Mackovi jsem toho slyšela také mnoho pěkného. <br />
Možná pan Svoboda opravdu není dobrým předsedou, dobrou maskou na bilboardy, ale jak říká Mirek.. To, co se děje v Praze, jde mimo nás víc než to, co se děje tady, ve městech, kde žijeme. Já teď žiju v Brně a vážím si KDU tady.. Pana Svobodu osobně taky neznám, nemůžu ho soudit, nemůžu věřit tomu, co říkají noviny a televize.. Mohu jen věřit věcem, za které se osobně podepíše, jako např. příspěvku na signálech. A ten byl pěkný, důvěryhodný, lidský...<br />
<br />
A ještě k TOP 09.. Nehodlám tu stranu nějak shazovat, ale štve mě, jak se k ní řadí tolik mladých katolíků... Dala bych sem jeden příklad - kdysi dávno nastala potřeba reformy církve.. A objevili se dva lidé - Sv. František a Martin Luther.. <br />
Sv. František založil řád uvnitř církve a kladl zde důraz na hodnoty, které měl podle něj křesťan zachovávat.. V té době to byl čin dost radikální, neobešel se bez problémů a nepřátel i uvnitř samotné církve... Luther vystoupil z církve a stal se klínkem k založení církve nové... Začal kritizovat církev pro chyby lidí uvnitř ní, ale založil novou, která většinu morálních hodnot řešila stejně jako církev předchozí. <br />
Který z těch přístupů byl férovější? Je lepší reformovat stranu zevnitř nebo zakládat neustále nové a nové, protože ty budou určitě čistější..?<br />
<br />
Já osobně dávám šanci lidem, kteří mají tu odvahu udělat něco s politikou ve straně, která se ke křesťanským hodnotám hlásí a od které se to VŽDY bude očekávat i nadále.<br />
*v*

vojtec

<a href="http://www.prolife.cz/file.html?id=34" target="_blank">http://www.prolife.cz/file.html?id=34</a> <br />
Tady jsem narazil na postoj C. Svobody k tomu, jak hodlá KDU-ČSL postupovat v etických otázkách. S touto formou osobně souhlasím.

Hever

Tu odpověd na první otázku mám v hlavě, když přemýšlím koho volit.

JardaNezbeda

No a proč se schovávají za to, že nevydají tiskovou zprávu atpd.? Říkají ochrana nenarozeného života i přes možné ztráty hlasů (viz <a href="http://www.naseadresa.cz/cz/s347/Zpravodajsky-portal/c1663-Politikomer/n10014-potraty-interupce-lidovci-spory-pruzkum" target="_blank">http://www.naseadresa.cz/cz/s347/Zpravodajsky-portal/c1663-Politikomer/n10014-potraty-interupce-lidovci-spory-pruzkum</a>). To je trochu pokoutné jednání. Buď se k tomu veřejně hlásím a nebo ne. Buď mažu lidem med kolem pusy a nebo ne.

Markéta Pavelková

jak už psal yetti, taky znám hodně slušných a inteligentních lidí, kteří v poslední době odešli z KDU (a třeba ani nevstoupili jinam,prostě jen odešli) na komunální úrovni - ta je samozřejmě důležitá, pro nás nejvíce hmatatelná. Bohužel právě z tama mám se členy KDU velmi špatné zkušenosti. všechno je o lidech, jen mi přijde, že v KDU je až podezřele moc těch, kterým jde o kariéru a ne o dobro lidi,tedy aspoň dost na to,ze si říkají,nebo jsou(?)křesťané.<br />
jinak se přidávám k ostatním v tom, že Svoboda není zrovna ideální lídr a jeho odpovědi jsou hloupé. A ta antipropagace Topky je vážně ubohá. mají to lidovci zapotřebí?

virus

Jsem velice zvědavý na sobotu 22. 5. 23:59 ...

Čáp

- Yetti: Ono ""skromná"" TOPka to se slušností taky nepřehání (viz Schwarzenbergovi "černoprdelníci" <a href="http://www.top09.cz/co-delame/medialni-vystupy/?clanek=618" target="_blank">http://www.top09.cz/co-delame/medialni-vystupy/?clanek=618</a>).<br />
- Se Svobodovými odpověďmi jsem byl plně spokojen a stejně jako mnozí jeho kritici jej osobně neznám.<br />
- Jesesek: Díky za hezký příspěvek.

hans

Dobrý příspěvek, velmi rozumné odpovědi.<br />
Když ,,někdo" Macka nebo Juránka označí za hrobaře, tak je vidět, že jde o člověka, kterej prostě neví (hodně slušně řečeno). Juránek či Macek (a znám je osobně) jsou borci největšího kalibru.<br />
Jinak tendence špinit Juránka jsem zaznamenal pouze v loňské negativní kampani ČSSD a nově u příznivců TOPky, jejichž kandidáti (alespon v Jihomoravském kraji) nedosahují jeho kvalit, tak se musí uchylovat k černotám.<br />
Hodně se mi líbí komentář od ,,jesesek" ten je krásný....

Můrinka

No každopádně nám naše politické spektrum žádnou lepší nabídku nenabízí, každá jiná strana má ve svém programu něco, co se s křesťanskou morálkou ztotožnit nedá, takže stejně asi nemáme jinou možnost ;o) A mě osobně by tedy asi mrzelo, kdyby se KDU do sněmovny nedostalo... Přece jen je tam opravdu pár obětavců, kterých bychom si měli vážit ;o)

Pavel Husák (yetti)

Hans: "Když ,,někdo" Macka nebo Juránka označí za hrobaře, tak je vidět, že jde o člověka, kterej prostě neví (hodně slušně řečeno). Juránek či Macek (a znám je osobně) jsou borci největšího kalibru."<br />
Skoro by mně bylo milejší, kdybys mě nazval debilem než takovy okecávačky :-)<br />
<br />
hans, čáp:<br />
Kritika Schwarzenberga za výrok o črnoprdelnících, podivná kritika Kalouska (např. za "složenky" jakožto cynismu vůči důchodcím) vnímám v porovnání s následujícím jako maličkost:<br />
<br />
Dneska jsem zjistil že v jednom Domově pro seniory v mém okolí chodila po pokojích imobilních (nepohyblivých) pacientů společně dvojice lidí - jeden podával přijímání a druhý agitační letáčky KDU-ČSL. <br />
<br />
Jinak u nás v kostele leži letáčky od KDU-ČSL dlouho. A navíc i přihlášky do této strany. Takže blinky, blinky, blink.<br />
<br />
Jasně, jsou to akce jednotlivých členů, ale o čemsi to vypovídá.<br />
<br />
Dodávám, že nejsem antilidovec,

Zobrazit 37 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio