téma měsíce května 2010

Předseda ČSSD - Jiří Paroubek odpovídá na dotazy signály.cz

20. 5. 2010 10:40
Rubrika: Rozhovory | Štítky: ČSSD , z jedné vlny

 

Lídrům všech politických stran, které mají podle předvolebních průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, poslala redakce komunitního webu signály.cz třináct otázek. Dvanáct dotazů je ve všech případech totožných, jeden se zabývá specifickými hesly jednotlivých partají.

 

Rozhovory zveřejňujeme po jednom každý den podle toho, kdy nám jednotlivé strany odpověděly. Dnes má slovo Jiří Paroubek, předseda ČSSD. Na odpověď jsme čekali do posledních chvil - i po oznámení jsme museli několikrát urgovat. Prvně stanovený termín (3 týdny po odeslání dotazů) nedodrželi, na email zareagovali pouze dotazem na to, kdo odpovídal za ostatní. Odpovědi zaslali až na poslední telefonickou výzvu 2 dny po dalším termínu (1,5 měsíce od zaslání dotazů) na úplně jiný email, než ze kterého jsme jim otázky posílali, ale naštěstí se odpovědi nakonec do redakce dostaly, s omluvou za "drobné zdržení" (tedy prakticky měsíc po prvním termínu).

 

Předcházející rozhovory najdete v rubrice rozhovory.

 


 

 

1. Kdybyste měl vybrat jen jediné celospolečenské téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit, co by to bylo?

Volba by měla být občanskou povinností. Nelze jednoznačně určit téma, protože každý by si měl určit to své. Pro mě je to otázka budoucnosti země, ve které žiji.

2. O kterém z bodů vašeho programu si myslíte, že by mohl nejvíce oslovit mladé lidi?

ČSSD chce bezplatné veřejné školství, které by bylo dostupné pro každého. Dalším tématem pro mladé je například podpora rodin s dětmi. Výstavba startovacích bytů, novomanželské půjčky.

3. Jakého člověka si představíte pod pojmem „mladý křesťan“ a jakou roli podle vás hraje křesťanství v dnešní společnosti?

Křesťanství a vlastně jakékoliv náboženství má svou specifickou roli. Víra je něco, co člověku nemůže nikdo upřít ani vzít. Mladý křesťan je podle mého názoru mladý člověk, který vyznává křesťanské hodnoty a snaží se podle nich žít a směřovat k nim svou budoucnost. Možná je to i způsob života, v tom dobrém smyslu slova.

4. Co je třeba udělat, aby zavládla v české politice slušnost? Co by bylo pro Vás důvodem k odchodu z politiky?

Všechno je o lidech. Voliči si musejí sami určit, koho v politice chtějí, kdo by měl zastupovat jejich zájmy. Na jejich rozhodnutí spoléhám. Důvodem odchodu z politiky by pro mě byla v prvé řadě rodina. V další řadě pak, pokud bych měl pocit, že nemám lidem již co nabídnout.

5. Jedním z vašich hesel je: „Lepší život pro obyčejné lidi.“ Co konkrétně si pod ním máme představit?

Přesně to, co tato věta vystihuje. Aby se lidé v České republice měli lépe. Nejen ti nejbohatší, privilegovaní, ale všichni. Všech více než deset milionů českých lidí by mělo mít určitý prospěch z budoucí prosperity státu a předností z naší svobodné společnosti.

6. Jste pro schválení smlouvy s Vatikánem ve stávající podobě?

To je předčasná debata. Smlouva s Vatikánem je natolik významný dokument, že jej nelze nijak uspěchat. Nicméně jsme připraveni jej projednat a schválit v parlamentu rychle.

7. Kdy podle Vás začíná lidský život? A za jakých podmínek je možné ho ukončit?

Lidský život pro někoho začíná početím, pro někoho narozením. Je to na osobním názoru každého z nás. Ukončit život (euthanazie) by podle mého osobního názoru mělo být rovněž právo každého z nás. Cítím jako křesťan. Myslím i na základě své životní zkušenosti, že lidské utrpení má své meze.

8. Jakou podporu na rozdíl od ostatních politických stran nabízíte novomanželům a mladým rodinám?

Chceme, aby mladé rodiny měly možnost začít svůj život důstojně, v důstojných podmínkách, a to zejména, co se týče bydlení. Proto mluvíme o novomanželských půjčkách a startovacích bytech. A to je něco, v čem by jim měl být stát nápomocen. Tím se lišíme od pravicových stran, které upřednostňují i v této věci individuální přístup. Chápeme, že mladí lidé potřebují pomoc státu.

9. Jaká vidíte pozitiva a negativa církevního školství? Podporujete zakládání nových církevních škol?

Nechci hodnotit pozitiva, ani negativa. Rodiče, kteří se rozhodnou své děti do podobných zařízení umístit, pro to jistě mají své důvody. A pokud bude po podobných školách poptávka, nevidím v jejich zakládání žádný problém.

10. Jak vnímáte postupnou islamizaci Evropy? A jak si představujete evropskou kulturu za 100 let? Křesťanskou, nebo islámskou?

Islamizace Evropy je podle mého názoru zcela absurdní pojem. Evropa se postupem času stává multikulturálním kontinentem s různými národnostmi a různými vyznáními. Tak, jak je tomu například v Americe. Islám bohužel spousta lidí považuje za synonymum terorismu, což je špatně. Jedná se o druh víry, na kterou má každý právo. A ve své běžné formě je to víra velmi tolerantní, ba mírumilovná.

11. Co rozumíte pod pojmem „občanská společnost“? Co byste poradil mladému člověku, který je znepokojen současným stavem společnosti? Jakým způsobem by se mohl konkrétně podílet na jejím pozitivním rozvoji?

Občanská společnost je taková společnost, ve které jsou respektována práva jednotlivců i skupin ve všech oblastech života. Mladý člověk, který je nespokojený, má dnes spoustu možností, jak se do veřejného života zapojit. Nemyslím teď přímo vstup do politiky, ale i to je cesta. A pro mladého křesťana by neměl být problém vyjít při vstupu do politiky z koncepce politiky jako služby veřejnosti. Česká politika potřebuje idealistické mladé lidi. Idealismus není zašlé harampádí, ale zdroj inspirace a společenského pokroku.

12. Seřaďte následující hodnoty od Vámi nejpreferovanější po nejméně důležitou: láska, lidský život, majetek, mír, naděje, odpovědnost, prosperita, rodina, sociální zázemí, solidarita, tradice, víra, zdraví. Případně přidejte dvě další hodnoty, které jsou pro vás důležité.

Lidský život, rodina, zdraví, víra, láska, sociální zázemí, mír, solidarita, tradice, odpovědnost, prosperita, naděje, majetek.

13. Byla na vaši stranu nebo konkrétně na Vás vytvořena nějaká karikatura, případně vtip, který vás pobavil?

Přiznám se, že karikatury mě nijak zvlášť neoslovují. Myslím, že u nás žádný hvězdný karikaturista není. Buď jsou plytké anebo přeexponované.

 

Zobrazeno 4982×

Komentáře

StranikS

Tady je zase hafo moc chytrejch expertů a odborníků ... to je k nevíře. Co zase máte s tou eutanázií? Berte, neberte ne? Já nevím co se vám porád nelíbí. Máte volbu máte - nic lepšího nemůže být. Je špatné nařídit to, či ono. Už se kruci vzpamatujte ...

Papo

StanikS: Dnes naštěstí tento zvrhlý zákon nemáme. Vybrat si smrt bývá jen málokdy křesťanské. Euthanasie do "málokdy" 100% nespadá..

Zobrazit 37 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio