téma měsíce května 2010

Místopředsedkyně Věcí veřejných -Kateřina Klasnová odpovídá na dotazy signály.cz

19. 5. 2010 0:20
Rubrika: Rozhovory | Štítky: VV , z jedné vlny

 

Lídrům všech politických stran, které mají podle předvolebních průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, poslala redakce komunitního webu signály.cz třináct otázek. Dvanáct dotazů je ve všech případech totožných, jeden se zabývá specifickými hesly jednotlivých partají.

Rozhovory zveřejňujeme po jednom každý den podle toho, kdy nám jednotlivé strany odpověděly. Dnes má slovo nikoli předseda, ale místopředsedkyně Věcí veřejných Kateřina Klasnová. Přestože jsme Věci veřejné žádali o odpovědi pana předsedy Radka Johna, jsou jedinou stranou, která místo odpovědí svého předsedy pouze oznámila, že nám dotazy zodpoví jejich místopředsedkyně. Odpovědi jsme i po oznámení museli několikrát urgovat - prvně stanovený termín (3 týdny po odeslání dotazů) nedodržely, nereagovali na emaily - až na poslední varování odpověděli a zaslali v den dalšího termínu - po 1,5 měsíci. Předcházející rozhovory najdete v rubrice rozhovory.

 


 

1. Kdybyste měli vybrat jen jediné celospolečenské téma, kvůli kterému by měl jít mladý člověk volit, co by to bylo?

Zastavit zadlužování České republiky na úkor mladých lidí a budoucích generací.

2. O kterém z bodů vašeho programu si myslíte, že by mohl nejvíce oslovit mladé lidi?

Bytová politika a rozvoj školství a sportu, zároveň i náš protikorupční program, protože i naši prvovoliči budou stárnout a pokud již nyní neskoncujeme s tímto nešvarem, setkají se s ním bohužel záhy na všech společenských úrovních.

3. Jakého člověka si představíte pod pojmem „mladý křesťan“ a jakou roli podle vás hraje křesťanství v dnešní společnosti?

Křesťanství je nedílnou součástí západního civilizačního prostoru, do kterého se řadíme i my. Morální integrita každého člověka, a o to více politika by měla být jasným signálem dovnitř společnosti. Pak nerozhoduje o kvalitách člověka, zda je křesťan či nekřesťan. Mladý křesťan je nic neříkající definice. Pod tímto pojmem se může ukrývat stejně tak dobrý i špatný jedinec. Důležitá je ona morální integrita každého z nás.

4. Co je třeba udělat, aby zavládla v české politice slušnost? Co by bylo pro Vás důvodem k odchodu z politiky?

Česká politická scéna je odrazem české společnosti. Totální absence hodnot v politice plodí aroganci. Dvacet let po znovunabytí svobody tak dochází k podkopávání svobodného politického prostředí, o které jsme léta usilovali. Obávám se, že dokud budou tvořit elity političtí „dinosauři“, nepohneme se ani o píď. Je třeba, aby se do politiky dostali noví lidé a aby byla přijata opatření, která zamezí korupci a zneužívání moci. Věci veřejné prosazují protikorupční opatření a prvky přímé demokracie včetně přímé volby prezidenta, hejtmanů a starostů. Zároveň prosazujeme etický kodex politiků a odvolatelnost politiků po vzoru finské ústavy.

Osobně vnímám politiku jako službu občanům, kteří mě zvolili a důvodem k mému odchodu z politiky by bylo, kdybych se tomu zpronevěřila.

5. Jedním z vašich hesel je: „Už nevolte menší zlo, volte VV.“ Co konkrétně si pod ním máme představit?

Menším zlem jsou staré známé politické strany, které se v posledních dekádách ušpinily mnoha velkými aférami a které se neočistily od svých praktik. Lidé je volí, protože se bojí, že hlas menší straně by propadnul. Ve skutečnosti ale propadá hlas pro změnu. Věci veřejné již nejsou malou stranou, máme stabilní podporu desetiny českého národa. Je to ale výzva, aby se občané nebáli a pokud se jim nelíbí současná politická situace, dali šanci nové politické generaci.

6. Jste pro schválení smlouvy s Vatikánem ve stávající podobě?

Ne.

7. Kdy podle Vás začíná lidský život? A za jakých podmínek je možné ho ukončit?

Lidský život jako takový podle mne začíná narozením, ale je třeba ho chránit již v prenatálním období. Věci veřejné nejsou proti svobodné možnosti ukončit těhotenství – represe by způsobila pouze zvýšení počtu „černých“ potratů se všemi riziky, které k tomu patří. Domníváme se, že je nutná prevence a nastavení takových podmínek nastávajícím matkám a mladým rodinám, aby k potratům docházelo co nejméně. Místo eutanazie prosazujeme paliativní léčbu a výstavbu hospiců.

8. Jakou podporu na rozdíl od ostatních politických stran nabízíte novomanželům a mladým rodinám?

Protože pokládáme rodinu za základní kámen společnosti a uvědomujeme si komplikovanost její dnešní situace, chceme v rodinné politice prosadit například zákonnou týdenní placenou otcovskou dovolenou, kdykoliv během prvních 3 měsíců života dítěte, finanční zvýhodnění pěstounské péče či jiných forem náhradní rodinné péče a postupnou eliminaci ústavní výchovy, zajištění vymahatelnosti vyživovací povinnosti, například odebráním řidičského průkazu při jejím neplnění, bránění ve styku s druhým rodičem v rozporu s rozhodnutím soudu kvalifikovat jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Podporujeme rozvoj předškolních zařízení, ať už soukromých nebo provozovaných samosprávou a projekty tzv. sousedského hlídání. Pro mladé rodiny prosazujeme startovací byty.

9. Jaká vidíte pozitiva a negativa církevního školství? Podporujete zakládání nových církevních škol?

Pozitiva vidím jednoznačně ve výchově s větším důrazem na morální hodnoty. Jako negativum spatřuji někdy horší kvalitu výuky a menší nároky na žáky a studenty. Věci veřejné obecně podporují více peněz do škol a na platy učitelů, ovšem za podmínky zavedení srovnávacích zkoušek na základních školách a státních maturit na středních školách, které by byly navázané na zvýhodnění při přijímání na VŠ.

10. Jak vnímáte postupnou islamizaci Evropy? A jak si představujete evropskou kulturu za 100 let? Křesťanskou, nebo islámskou?

Myslím, že to je tak trochu strašák moderní doby. Na jednu stranu je na místě být ostražití vůči projevům extremismu jakéhokoli druhu. Na druhou stranu islám je jedním ze tří velkých monoteistických náboženství vedle křesťanství a židovství a jako takový nemá s terorismem nic společného. Pokud se teroristické činy páchají ve jménu islámu, jedná se o stejné zneužití víry a ideologie jako v případě křesťanských náboženských válek, procesů s kacíři či pogromů na židy. Křesťanství si už svou temnou minulost odžilo, islám ještě vede své „křižácké“ války proti západu. Do značné míry si za to můžeme sami, ale to by bylo na dlouhé vysvětlování. Já věřím v náboženskou toleranci i ve srovnání vztahů s islámskými zeměmi.

11. Co rozumíte pod pojmem „občanská společnost“? Co byste poradila mladému člověku, který je znepokojen současným stavem společnosti? Jakým způsobem by se mohl konkrétně podílet na jejím pozitivním rozvoji?

Občanská společnost by měla být společností aktivních občanů a politiků, kteří svým občanům naslouchají. Pokud je někdo znepokojen stavem společnosti, měl by se zapojit právě do občanských sdružení nebo přímo do politiky a aktivně se podílet na kultivaci naší republiky.

12. Seřaďte následující hodnoty od Vámi nejpreferovanější po nejméně důležitou: láska, lidský život, majetek, mír, naděje, odpovědnost, prosperita, rodina, sociální zázemí, solidarita, tradice, víra, zdraví. Případně přidejte dvě další hodnoty, které jsou pro vás důležité.

Láska, rodina, odpovědnost, solidarita, víra, lidský život, zdraví, naděje, mír, prosperita, sociální zázemí, tradice, majetek

13. Byla na vaši stranu nebo konkrétně na Vás vytvořena nějaká karikatura, případně vtip, který vás pobavil?

Pobavila mě karikatura respektive fotomontáž v časopise Reflex, která parodovala náš plakát s političkami Věcí veřejných.

 

Zobrazeno 5988×

Komentáře

Gerard

ještě ani nejsou ve sněmovně a neplní sliby... Hrůza děs. jestli se dostanou, tak to bude jen na jedno volební období. Z tv nova pár politiků bylo a jak zase zhasli. Nebo jako pan Železný také potřebuje imunitu???

Pavel Husák (yetti)

Tak podle toho, co tu vidím, mají VV celkem blízko ke KSČM na straně jedné a k DSSS na straně druhé. Zkrátka populistický zmatek. :-D

P@y@

Souhlasím s tím zmatkem. Celé mě to přijde v linii té fotografie. Nafintěné, líbivé, usměvavé a těžko říct co je za tím. Podle mě nic dobrého.

Vašíček

já jim taky nevěřím, šak ty 4 roky ve sněmovně je dostatečně prověří( viz Unie Svobody), a navíc - ještě v ní nejsou

Jan Rybařík

Jsem fakt zvědavý na tu stabilní podporu desetiny národa:D Uvidíme, děvče za týden.

Jimmy

Taky je vnímám jako bublinu řečí o morálce a boje s korupcí. S jejich smýšlení a stranického bordelkalendáře si říkám jestli to nakonec nebudou holky pro každou legraci:)

Filip Landa

No nazdar.

JardaNezbeda

Radek John co by předseda strany slibuje transparentnost a vyčištění zkorumpované scény, dlouhá léta podváděl a obelhával svoji ženu a tajil před ní nemanželské dítě – takový člověk se uchází o naši důvěru?<br />
<br />
Dále: VV mají v programu legalizaci a zdanění prostituce a hazardu. Dále třeba navrácení kostelů ano, jenom to nesmí být katedrála sv. Víta a lesy a pole – taky zajímavý.<br />
<br />
Abych jim jen nekřivdil, mají v programu také dobré body, ale to koneckonců skoro každej, že?

Filip Landa

Tahle slečna/paní je doktorkou teologie. Ou-ou....

Čáp

Co mi její odpovědi přišlo hodnotné a přínosné? Maximálně fotka.:)

Vianney

sasek: Pozitivní následky to na ni asi nezanechalo. Viz potraty atd.

hans

2sasek? To nemyslíš vážně?<br />
Vždyť vůbec neví co žvaní...<br />
VV bych označil za partu pražskejch podnikatelů, kterejm už byla Praha malá.

Filip Landa

<a href="http://www.veciverejne.cz/lide/mistopredsedove/katerina-klasnova.html" target="_blank">http://www.veciverejne.cz/lide/mistopredsedove/katerina-klasnova.html</a>

Zobrazit 13 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio