téma měsíce května 2010

Církev, kultura a média - ČSSD

2. 5. 2010 17:45
Rubrika: Církev, kultura a média | Štítky: analýza , ČSSD

 


 

 

CÍRKEV

ČSSD prohlašuje, že vnímá církve a náboženské společnosti jako důležitou součást občanské společnosti. Zmiňuje důležitost její prospěšné aktivity v charitativní, zdravotní, sociální a vzdělávací oblasti. Církve vnímá ale také jako ty, které vytvářejí též prostředí vzájemnosti, důvěry a pevného hodnotového zakotvení a přispívají tak ke stabilitě společnosti i k různorodosti obsahu společenského života.

Co vidí jako důležité, tak to je usilování o vzájemný respekt, toleranci a výraznější spolupráci mezi ateisty, lidmi nábožensky nevyhraněnými a věřícími, stejně jako mezi lidmi různých náboženských vyznání.

V let ošním programu ale vůbec nezmiňuje, jakým způsobem by chtěla dosáhnout narovnání vztahu státu a církví. Co ale víme z jiných dokumentů a prohlášení, tak uznává, že církve byly poškozeny komunistickým režimem a že je potřeba vyřešit jejich majetkové nároky a jejich financování formou dlouhodobé dohody. Má ale svůj vlastní návrh, který se liší od ostatních. Řešení, které bylo navrženo pravicovou vládou, považuje za nadhodnocené a nepřiměřené rozpočtovým možnostem státu. Zároveň se obává, že by toto vyrovnání vyvolalo další vlnu žádostí především právnických osob o odškodné. Šedesátiletý splátkový kalendář pak vnímá jako přenesení odpovědnosti za současná politická rozhodnutí na pozdější vlády.

 

KULTURA

V pasáži programu, která se týká kultury, zdůrazňuje ČSSD, že Česká republika je zemí s jednou z největších koncentrací kulturních památek v Evropě, které jsou hnací silou turistického ruchu.Proto chápe maximální podporu cestovního ruchu v regionech spolu se soustavnou propagací kultury v regionech včetně kultury lidové jako velkou

příležitost pro ekonomický rozvoj regionů s vysokou nezaměstnaností.

Co se týče konkrétních projektů, tak strana prohlašuje, že podpoří výstavbu budovy Národní knihovny – pokud to bude možné – podle návrhu architekta Jana Kaplického.

Asi nejvíce ze všech stran pak v programu zdůrazňuje i nutnost podpory sportu. Chce zvýšit státní podporu pro sportovní výchovu dětí ve školách, pro sportovní organizace a pro výstavbu sportovišť a zařízení pro využití volného času ve městech a obcích. Dalším konkrétním návrhem týkajícím se sportu je pak výstavba národního fotbalového stadionu v Praze.

 

MÉDIA

O médiích nenajdeme v letošním volebním programu ČSSD ani zmínku. Co ale ČSSD v této oblasti dlouhodoběji požaduje, to ochrana vývoje dětí a mládeže prostřednictvím posílení mediální výchovy v celé vzdělávací soustavě. Z dalších návrhů pak ještě za zmínku jistě stojí plán iniciovat diskusi o vzniku neziskových komunitních médií a důraz na důslednost v uplatňování etických kodexů médií veřejné služby prostřednictvím mediálních rad.

 

Zobrazeno 1252×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio