téma měsíce května 2010

Analýza programů politických stran V – Občanská společnost

25. 5. 2010 22:15
Rubrika: Analýzy | Štítky: z jedné vlny

Co se vám vybaví pod pojmem „občanská společnost“? Něco konkrétního, nebo je to pro vás jen abstraktní pojem, který občas použije nějaký politik v televizní debatě, aby vypadala jeho výpověď sofistikovaněji?! ;-)

Za jedno z realistických vymezení občanské společnosti je v intelektuálních kruzích považována definice Ernsta Gellnera, který za ni označuje „soubor nevládních institucí, který je dost silný, aby mohl fungovat jako protiváha státu, a zatímco ponechává státu funkci garanta míru a arbitra zásadních zájmů, zabraňuje mu atomizovat zbytek společnost a ovládnout ho“.

Je ale třeba říct, že neexistuje shoda, jak vlastně pojem „občanská společnost“ chápat. Někteří myslitelé dokonce pochybují, zda něco takového vůbec existuje.


Jak tedy chápeme občanskou společnost my? Lépe řečeno, co si pod tímto pojmem přestavit v laickém slova smyslu?

Stručně by se dalo říci: aktivní občanství. Jako nejviditelnější složky jsou sem zahrnovány různé neziskové a zájmové organizace, občanská sdružení nebo další, řekněme, „bohulibé“ spolky. Dále pod občanskou společnost můžeme zahrnout i různé druhy dobrovolnictví a v neposlední řadě pak úkony týkající se politické participace.

Proč bylo téma občanské společnosti zařazeno do rozborů jako samostatné?

Jednoduše proto, že pro správný rozvoj každého státu je zdravě se profilující občanská společnost naprosto nezbytná. Je důležité, abychom se zapojovali do dění společnosti a je důležité, abychom byli v těchto činnostech podporováni, a to jak ze strany svého okolí, tak i ze strany státu.

Proto například deklarovaná podpora politických stran neziskovým organizacím není pouze vzletné téma. Je důležité podívat se i na konkrétní návrhy a konkrétní opatření, které strany navrhují.

I přes to ale stejně musíme konstatovat, že u obecných prohlášeních o podpoře neziskového sektoru většinou volební programy politických stran končí. Většina stran se shoduje na tom, že neziskové organizace si zaslouží výraznější podporu. Některé z nich pak přichází i s konkrétními návrhy. Jen ve stručnosti zmiňme některé z nich:

ČSSD například navrhuje jednu zcela konkrétní úpravu, a to vytvoření specializovaného fondu pro obnovu hasičské techniky pro sdružení dobrovolných hasičů, do kterého by pojišťovny povinně odváděly 1% ze svého zisku.

KDU-ČSL chce podpořit novelu zákona o dobrovolnické službě, která by mimo jiné umožňovala využití dobrovolníků při řešení některých problémů společnosti např. zaměstnanosti mladých lidí, dlouhodobě nezaměstnaných či jinak znevýhodněných lidí. Neziskové organizace by pak dále měly být postaveny na stejnou úroveň jako příspěvkové organizace či další subjekty, kde rozhodující pro získání prostředků by byla pouze kvalita a míra efektivity poskytované služby

KSČM navrhuje vytvořit systém financování platů v obecně prospěšných neziskových organizacích z veřejných prostředků. Dále podporuje například vytváření podmínek pro činnost dobrovolných občanských sportovních sdružení nebo rozvoj činnosti občanských sdružení se zaměřením na záchranářskou a humanitární činnost.

ODS navrhuje zjednodušit daňové předpisy pro neziskový sektor. Dále chce upravit postavení občanských sdružení ve správních řízeních a zrovnoprávnit místní obyvatele s těmi občanskými sdruženími, která vstupují do administrativních procesů na místech, jež znají zprostředkovaně.

TOP 09 se o neziskových organizacích vyjadřuje především v souvislosti se sociální službou. Neziskové organizace strana vnímá jako ty, které pomáhají řešit úkoly státu zejména v sociální a zdravotní oblasti. Pro další využití služeb v sociální oblasti a zaměstnanosti má podle TOP 09 velký význam i další rozvoj dobrovolnické služby.

Věci veřejné chtějí podpořit zejména ty nestátní a neziskové organizace, které se věnují sociálně patologickým jevům.

Strana zelených se neziskovým organizacím věnuje ve svém programu nejvíce ze všech stran. Jejich rozvoj chce podporovat jak pomocí transparentních grantů z veřejných rozpočtů, tak vytvářením legislativních podmínek pro jejich práci. Dále chtějí zelení navrhnout zavedení nových opatření, která budou občany více motivovat k dárcovství a daňově zvýhodňovat organizace občanské společnosti. Ti, kdo darují částku neziskové organizaci, si budou moci dvojnásobek této sumy odepsat ze základu daně, a to až do 20 % daňového základu (dříve 10 %).

 

 


Občanská společnost ale nemůže být zužována pouze na neziskové organizace. Občanská angažovanost má, jak již bylo zmíněno, různé podoby.

V neposlední řadě je třeba zmínit angažovanost politickou. Co ji ovlivňuje? Do jaké míry je to naše osobní rozhodnutí a do jaké míry ji může ovlivnit právě vládnoucí strana?

Co mohou strany i poměrně výrazným způsobem upravit, to jsou formální podmínky pro politickou participaci. V této oblasti se všechny hlavní strany všeobecně v různých prohlášeních shodují na tom, že by bylo pro naši společnost přínosem, kdyby zde byla zavedena přímá volba prezidenta (nutno ovšem zmínit, že toto téma je živěji diskutováno pouze v období celostátních voleb a potom také těsně před volbou prezidenta. V „meziobdobí“ se na ni jaksi „zapomíná“). Některé strany pak zmiňují ještě otázku referenda, které by mělo být oproti stávající úpravě rozšířeno. Ojedinělým případem je pak Strana zelených, která zcela konkrétně navrhuje snížit hranici pro aktivní volební právo z 18 na 16 let.

Tímto tedy končí rozbory volebních programů politických stran pro tyto volby. Občanská společnost je uvedena jako poslední záměrně. Je skutečně důležité, abychom se my jako mladí lidé angažovali ve společnosti. Takovým naším prvním krokem k angažovanosti může být právě účast u víkendových voleb. Ta ale, ač je absolutním základem občanské angažovanosti, neměla by být zdaleka jejím jediným projevem. Naše společnost potřebuje mladé lidi, kteří se nebudou ostýchat angažovat v oblastech, kde je potřeba naše pomoc a které se jednoduše samy od sebe nikam nepohnou!

 

Zobrazeno 5986×

Komentáře

HejTi

Díky Lído, za všechny analýzy a za celé téma měsíce!

Markéta Pavelková

třeba to někoho zaujme..<br />
<br />
<a href="http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/138153/Kalousku-mam-pripravene-slozenky-pro-celkem-354-poslance-a-posilam.html" target="_blank">http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/138153/Kalousku-mam-pripravene-slozenky-pro-celkem-354-poslance-a-posilam.html</a>

pajann

Tak teď jsem tak trochu zaskočen. Tohle jsem u SZ nevěděl... Díky

pajann

Marki365: KSČM stát zadlužila (soudě podle toho článku) nejméně. Hlas jim nedám ve volbách, ale aspoň jedno pozitivum za poslední měsíce na jejich stranu :-)

Markéta Pavelková

pajann: taky mě pozice KSČM zaskočila, ale zas musím konstatovat,že je to fakt apsoň něco pěkného na jejich obhajobu.. mylsím, že s nimi je problém hlavně v té minulosti,tu sama nejsme schopna akceptovat, jelikož nikdo z nás neslyšel omluvu a to mi chybí, bez toho to podle mého nejde jít dál.. Zároveň ale musím konstatovat, že mají jeden z nejlepších a nepromyšlenějších programů. :)

Inigo

Díky. Jsem přesvědčen, že květnové téma a také toto zpracování je dosti průlomové a rozhýbávající zejména křesťanskou komunitu (možná i komunitu Y generace).

Markéta Pavelková

Taky díky za květnové téma a za jeho přípravu. Snad to bylo nám všem přínosem a snad budeme s těmi, které jsme si zvolili spokojení :)

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio