téma měsíce května 2010

Analýza programů politických stran IV - Etické otázky

12. 5. 2010 1:04
Rubrika: Analýzy | Štítky: uvod , z jedné vlny

Co je to etika a jaké otázky tedy označit za etické? Do této debaty se na tomto místě pouštět nebudeme, ovšem pokud máte chuť, jedná se o jistě zajímavý námět k diskusi ;-).

Pro účely rozborů volebních programů s „etickou tematikou“ byly vybrány ty problematiky, které jsou nejčastěji v této souvislosti zmiňovány. Na prvním místě se tedy jedná o eutanázii nebo potraty. K těmto otázkám se ve svých programech ovšem nevyjadřují zdaleka všechny strany. Proto byl tento okruh rozšířen ještě o další diskutované otázky: konkrétně o etiku ve školách, prostituci, boj proti hazardu nebo korupci.


Ani k těmto otázkám se jasně nevyjadřují všechny strany. Proto, prosím, berte následující spíše jako jakýsi přehled, která ze stran se snaží dané problematiky zdůraznit, a tedy jak moc je považuje za důležité.

Co se týče eutanázie. V letošním únoru schválila Česká lékařská komora dokument, podle kterého může zdravotnický personál ukončit intenzivní péči o nevyléčitelně nemocného člověka. Eutanázii ale dokument jednoznačně odmítá.

Jaký názor na ni tedy mají politické strany?

Zvláště v poslední době, kdy se u nás, ale i ve světě stává otázka legalizace eutanázie poměrně aktuální, začínají i větší politické strany uvažovat nad stanovením určitých pravidel.

Stále ovšem jen některé z nich vydávají k této problematice nějaká oficiální prohlášení. Často je to tak, že strany jsou v této otázce spíše rozpolceny. To, co politiky často vede k utvoření určitého názoru je to, zda se již osobně někdy setkali s dlouhým a bolestným umíráním blízkého člověka. Často se tak jedná čistě o zcela individuální postoj jednotlivých zákonodárců, který ale s politikou nemá příliš mnoho společného.

Pokud tedy máme shrnout dostupné informace o názorech na eutanázii v politických stranách, vypadalo by to následovně: Obě velké strany, tedy ODS a ČSSD, nejsou v této otázce vůbec jednotné. Stejně tak i KSČM, SPOZ a Věci veřejné. Proto by jasné zařazení k pozitivnímu nebo negativnímu postoji nebylo zcela objektivní.

Naopak strany, které otevřeně a poměrně jednotně vystupují proti eutanázii, jsou KDU-ČSL a Strana zelených. Obě potom dodávají, že by spíše chtěly podporovat rozvoj paliativní péče.

A i když následující není podpořeno oficiálními dokumenty, tak proti eutanázii se v osobních prohlášeních vyslovuje převážně i většina představitelů TOP 09.

S oficiálními postoji stran na další problematiku je to podobně. Interrupci vnímá převážná většina politiků jako soukromé rozhodnutí ženy, o kterém by neměli rozhodovat politici.

Proto je pro každou politickou stranu složité přijmout oficiální usnesení. Výslovně v programech zmiňují potraty pouze KDU-ČSL, Strana zelených a také Věci veřejné. KDU-ČSL se vyslovuje proti nim a dokonce požaduje zpřísnění zákonné úpravy potratů. Naopak Strana zelených chce chránit právo ženy na rozhodnutí podstoupit interrupci a veškeré návrhy směřující k přísnější regulaci nebo zákazu potratů považuje za nepřijatelné. Věci veřejné se vyjadřují v tom smyslu, že nebudou omezovat práva žen rozhodovat o interrupci, ale zároveň budou prosazovat vyšší odpovědnost za započatý život.

Toliko malé shrnutí. Dále o těchto dvou otázkách v rozborech jednotlivých programů již pojednáváno nebude, protože by nebylo co rozebírat. Pokud vás zajímají názory jednotlivých politiků, jistě si je dokážete vyhledat ;-).

O čem si ale můžete po rozkliknutí jednotlivých stran přečíst, to je boj proti korupci a hazardu a ochrana práv menšin. Okrajově pak budou ještě zmíněny prostituce, etická výchova nebo zákonná úprava soužití osob stejného pohlaví.

Obsah následujících rozborů se však podle toho, jakou měrou strana dané problematiky akcentuje, poměrně významně liší. Některé politické strany se totiž těmto otázkám ve svých programech věnují více, některé méně a některé třeba vůbec. Proto u všech politických stran je zmíněn snad jen boj s korupcí. To je totiž jediný bod z této oblasti, kterému se politické stany více věnují. Poměrně větší rozsah pak má pouze Strana zelených, která ve svém volebním programu zmiňuje relativně velké množství etických otázek.

Autorka: ligo

 

 

Zobrazeno 2754×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio